dnes je pátek, 28. července, svátek má: Viktor, email: info@son.cz, tel: +420 234 463 343
30.09.2014 | Z tisku | Bytová politika | autor: JUDr. Pachtová Anna | Přečteno: 13140x | Tisk | Příloha

Mezinárodní časopis Global Tenant uveřejnil článek o SON ČR

Milan Taraba, předseda SON ČR, připravil úvodník pro mezinárodní časopis Global Tenant. Tento časopis je zaměřen na propagaci nájemního bydlení v celém světě. V článku je zmíněn vývoj Sdružení nájemníků ČR od doby obnovení jeho činnosti v roce 1991.

Foto: GLOBAL TENANT

Obnovené Sdružení nájemníků ČR působí již více než 23 let. 

17.ledna 1991 bylo založeno Sdružení na ochranu nájemníků v tehdejším Československu. Toto sdružení navázalo na úspěšnou domácí i mezinárodní činnost českých nájemních spolků z doby před druhou světovou válkou. Činnost těchto spolků byla zakázána po okupaci německou armádou v roce 1939. Po válce sdružení nájemníků neexistovalo, právo na bydlení bylo zajišťováno přídělovým systémem bytů státem nebo družstevní bytovou výstavbou. Podle sčítání domů a bytů v roce 1991 bylo v ČR 4.077 tis. bytů, z toho  37 %  ve vlastním domě ( především na venkově), 24 % nájemních bytů v domech bytových družstev a 39 % nájemních státních bytů. V této době se připravovala zásadní změna bytové politiky , především rozsáhlá privatizace nájemních bytů.

Vznik sdružení nájemníků tak byl přirozenou reakcí na obavy ze ztráty bytu a domova v nově vzniklé situaci tržního hospodářství. Sdružení nájemníků vytvářelo systém občanských poraden , stalo se připomínkovým místem bytové a sociální legislativy a přirozeným partnerem všech stupňů státní správy a samosprávy. Jedním z hlavních cílů bylo zachování dostatečného počtu nájemních bytů v městských aglomeracích. 

Po rozdělení Československa a vzniku České republiky mne oslovil tehdejší předseda sdružení JUDr. Stanislav Křeček ( později dlouhodobý poslanec parlamentu a  zástupce ombudsmana)  se žádostí o pomoc při organizační výstavbě sdružení a rozšíření jeho činnosti. Nabídku mne zaujala, měl jsem dostatek zkušeností z řídící práce ve stavebnictví a správě bytového fondu. Postupně jsem se stal členem Republikové rady , místopředsedou a od roku 2010 předsedou Sdružení nájemníků ČR . 20 let práce mi umožňuje bilancovat úspěchy i  nezdary. 

Podařilo se uzavřít dohody o spolupráci se 17 odborovými svazy a značně rozšířit počet členů sdružení, , SON se aktivně zapojil do činnosti IUT a v naší zemi, jako jediné z bývalých zemí východního bloku se podařilo zachovat poměrně výrazný sektor nájemních bytů – 22,4 % z celkového počtu bytů v ČR.  Z titulu své funkce a zkušeností jsem působil jako poradce předsedy vlády a rezortních ministrů v oblasti bytové a sociální politiky, v rámci IUT jsem našel od roku 1996 řadu opravdových přátel  z členských zemí a mezinárodní spolupráci velmi oceňuji. V ČR jsem vybudovali funkční celostátní strukturu, spolu se svými spolupracovníky jsme vydali řadu odborných publikací, rozsáhlá je spolupráce se všemi formami sdělovacích prostředků. 

K bilanci žel patří i nezdary. Zejména v  osmiletém období vlády pravicové koalice se nám nepodařilo zabránit razantnímu zvýšení nájemného z bytů a nákladů na bydlení celkem . Necitlivá legislativní opatření vlád  přivedla 10 % obyvatel do chudoby, hrozí jim  ztráta domova a narůstá počet bezdomovců. Jde především o osamělé seniory, invalidy, matky samoživitelky a některé  etnické menšiny. V současné době  pracujeme na nápravě tohoto stavu. Chceme prosadit zákon o sociálním bydlení, zavést místní cenové mapy a přijmout opatření v hospodaření s energií a vodou ke snížení nákladů za tyto služby.

Ing. Milan Taraba
předseda SON ČR

V přiloze tohoto článku je k dispozici ke stažení zářijové číslo časopisu GLOBAL TENANT (PDF v anglickém jazyce).

Do systému vložil: Pačesová Klára

  Foto k článku

  Další články z rubriky: Z tisku

  Datum TitulekPodrubrika     
  22.06.2017 Tisková konference Sdružení nájemníků ČR konaná dne 22. 6. 2016Bytová politika    
  15.06.2017Německý den nájemníků 2017Bytová politika   
  22.05.2017 Sociální bydlení – Česká televizeBytová politika   
  10.01.2017 Akademie pro bytové domy Bytová politika   
  01.08.2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí a Sdružení místních samospráv se dohodly........Bytová politika    
  01.08.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří vznik komunitních centerBytová politika    
  08.07.2016 K budoucnosti bytové politiky v ČRBytová politika    
  26.04.2016 Projekt „Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení“Bytová politika    
  21.03.2016 Česká republika zvládla vrcholné setkání OSN o udržitelném rozvoji na výbornouBytová politika   
  11.02.2016 MMR: Konzultační dny pro obce k problematice bydlení v roce 2016Bytová politika    
  06.10.2015 Sdružení nájemníků působí v GranduBytová politika    
  08.04.2015 DIskriminaceBytová politika    
  30.09.2014Mezinárodní časopis Global Tenant uveřejnil článek o SON ČRBytová politika   
  06.05.2014 Stanovisko JUDr. Richarda Falbra, poslance Evropského parlamentuBytová politika    
  06.05.2014 Hovoříme s Dr. LIBOREM ROUČKEM, poslancem Evropského parlamentuBytová politika    
  21.10.2013 Náklady na bydlení zatěžují domácnosti - tisková konference SON ČRBytová politika   
  21.10.2013 Představitelé Sdružení nájemníků ČR v KrnověBytová politika    
  15.10.2013 Zástupci nájemníků se sešli v Ústí nad LabemBytová politika    
  15.10.2013 Haló noviny: Zákon o sociálním bydlení je nutnýBytová politika   
  15.08.2013 Spolupráce SON ČR s poslanci a senátoryBytová politika    

  Infoservis - poslední články

  25.07.2017 | Infoservis SON
  Co dál s bytovou politikou v Česku?
  Předseda sdružení nájemníků Milan Taraba komentuje současnou vládní koncepci bytové politiky. Jaký je...
  22.06.2017 | Z tisku
  Tisková konference Sdružení nájemníků ČR konaná dne 22. 6. 2016
  Jsme nespokojeni s vývojem bytové situace u nás. Havárie zákona o sociálním bydlení potvrdila obavy,...
  20.06.2017 | Infoservis SON
  Co přinášejí Pravidla pronájmů obecních bytů v Brně?
  Náměstek primátora Petr Hladík se nakonec přece jen rozhodl prosadit na červnové zasedání zastupitelstva...
  15.06.2017 | Z tisku
  Německý den nájemníků 2017
  Na pozvání partnerského svazu nájemníků se dvoučlenná delegace Sdružení nájemníků ČR vedená předsedou...
  22.05.2017 | Z tisku
  Sociální bydlení – Česká televize
  Předseda Sdružení nájemníků ČR Ing. Milan Taraba se zúčastnil diskuse v pořadu máte slovo dne 19.5.2017...
  08.02.2017 | Infoservis SON
  Konference Evropské komise - Evropský pilíř sociálních práv
  Evropská komise uspořádala 23. ledna 2017 v Bruselu v budově Charlemagne building konferenci Evropský...