dnes je pátek, 28. července, svátek má: Viktor, email: info@son.cz, tel: +420 234 463 343
21.11.2016 | Infoservis SON | Bytová politika | autor: Eva Novotná | Přečteno: 2912x | Tisk

Slavnostní shromáždění SON ČR

Slavnostní shromáždění SON ČR ke 125. výročí založení prvních nájemnických spolků na území dnešní ČR a především k 25. výročí obnovení činnosti Sdružení nájemníků ČR ( dříve Sdružení pro ochranu nájemníků) konané 15. listopadu 2016 ve velké zasedací místnosti Domu odborových svazů v Praze na Žižkově.

Foto: Slavnostní shromáždění SON ČR

Jednání zahájil místopředseda SON Jan Vozárik. Přivítal všechny přítomné a sdělil, že záštitu nad slavnostním shromážděním udělili prezident české republiky pan Miloš Zeman a předseda Senátu PČR pan Milan Štěch.

V úvodu v souvislosti s poskytnutými záštitami vystoupil místopředseda senátu PČR  Ivo Bárek. Uvedl, že poradny SON kvalitně působí na území ČR. Také v jeho senátním obvodu působí poradna SON.

Předseda SON Milan Taraba k historii sdružení nájemníků : činnost byla obnovena 17. listo-  padu 1991 pod názvem Sdružení na ochranu nájemníků. V roce 1996 se název svazu změnil na Sdružení nájemníků ČR. Poděkoval všem, kteří přispěli k založení činnosti  – Jaromíru Akrmanovi,  Petru Havlíkovi, Karlu Hanauerovi,  Stanislavu Křečkovi,  Janu Žvachtovi , z nichž někteří už nejsou mezi námi.

Dále Milan Taraba přivítal významné hosty a  to generálního tajemníka IUT Magnuse Hammara ze Švédska, členy organizace nájemníků z německých Drážďan, se kterými dobře spolupracují (mají milion členů), ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou, první náměstkyni Ministerstva práce a sociálních věcí Zuzanu Jentschke Stöcklovou, která má v kompetenci přípravu návrhu zákona o sociálním bydlení, delegaci z Ministerstva průmyslu a obchodu, předsedu Českomoravské komory odborových svazů Josefa Středulu  a delegace odborových svazů železničářů, horníků, kovo, dřevozpracujícího průmyslu,  zaměstnanců armády. Dále Stanislava Křečka, předchozího dlouholetého předsedu SON a současného zástupce veřejného ochránce práv, Františka Lébla, místopředsedu Svazu bytových družstev a společenství vlastníků, předsedu Rady seniorů ČR Zdeňka Pernese  (RSČR má s již 4 roky se  SON uzavřenou dohodu o spolupráci).

K historii. První nájemní spolky byly založeny v Praze v roce 1873. Celá Evropa v roce 1891 převzala rakouský systém spolků na ochranu nájemníků. V nově vzniklém Československu byly v roce 1918 vytvořeny dva programy – první k zachování obyvatelstva na venkově, kde nebylo nájemní bydlení, a druhý ve městech, kde stát i podniky stavěly nájemní domy jako dostupné bydlení. V květnu 1926 vznikl ve švýcarském Curychu po vzoru Rakouska  Mezi- národní svaz nájemníků. Československo patřilo k zakladatelům společně s organizacemi nájemníků z Německa, Maďarska, Švýcarska, Dánska, Švédska, Anglie, Francie, Rakouska  a Polska.  Za nájemní organizace  z Československa podepsal protokol  založení IUT (Interna-tional Union of Tenants) Alois Götz a za Ústředí nájemnických svazů a organizací v Česko- slovensku František Nedvěd. Za německé okupace byly v r. 1939 nájemní spolky zakázané.   V České republice bylo Sdružení na ochranu nájemníků založeno 17. listopadu 1991.

V roce 1992 byl na obce převedený veřejný majetek - milion státních bytů. Velký počet těchto bytů obce  prodaly.  Připravuje se skupina, která by měla  pracovat na nápravě současného stavu. Podle koncepce bytové politiky MMR máme zakotveno, že bydlení je odpovědnost každého jednotlivce a potřební mají nárok na sociální příspěvek. Dochází   k mnoha křivdám. Budeme spolupracovat s politickými stranami, aby byly dodržovány mezinárodní úmluvy.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová hovořila o tom, jak ministerstvo podporuje bydlení. Prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení jsou poskytovány  finance na domy s pečovatelskou službou, komunitní domy bez sociálních služeb, dotace  na bezbariérové vstupy. Příští rok bude podpora pro mladé lidi. Střední vrstvy nepodporují, jen když poklesne stálý příjem. Novému zákonu se musí přizpůsobit celá bytová politika. Poté se z jednání omluvila z důvodu důležitého jednání ve sněmovně.

Magnus Hammar vystoupil za IUT. Je ze Stockholmu, v České republice má dobré přátele a rád za nimi jezdí. Vzpomněl s lítostí úmrtí Anny Pachtové, která SON v IUT zastupovala a které si velmi vážil. Milan Taraba se stal jeho učitelem. V roce 1991 mu ukázal, jak dobrá byla situace v bydlení v České republice, která ostatním zemím mohla ukázat cestu. Dnes je to jiné. Je důležité v zemích střední a východní Evropy pracovat.  Mnoho zemí se vrací  zpět   k nájemnímu bydlení, oba druhy bydlení jsou důležité. SON i Milan Taraba se  snaží pracovat na tom, jak bydlení řešit. Starají se o to, aby nájemníci žili v bezpečí a měli svá práva, aby měli domov. Ve Švédsku je nájemní  a vlastnické bydlení na stejné úrovni. Vize pro bydlení – každý podle svých momentálních potřeb a podle svých vlastních rozhodnutí. Nejvyšší procento nájemního bydlení je ve Švýcarsku – 60 %. Ve  velkých městech  až 80 %. V nájem-  ním bydlení se občané cítí bezpečně. V zemích, kde platí, že žít v nájemním bydlení je ostuda, je nájemního bydlení málo. Je velmi důležité, aby v bydlení fungovala flexibilita  a dostupnost.

Zuzana Jentschke Stöcklová , Návrh zákona vzbuzuje jisté kontraverze, nelíbí se, že dává obcím povinnosti dostupného sociálního bydlení ve městech, na potřeby stěhování za prací a také přizpůsobení momentálním potřebám v bydlení. Hypotéka by neměla být při potřebně bydlení pro občany jedinou možností. Než obce prodaly velkou část bytového fondu, který na ně stát převedl, nájemní bydlení převažovalo. Nyní dává stát do dávek na bydlení každoročně 13 miliard. Obcím budou několikanásobně navýšeny dávky na sociální pracovníky.

Josef Středula, Poděkoval  Sdružení nájemníků za pomoc ohroženým nájemníkům v poradnách proti šíleným vlastníkům, kteří chtějí z bytů levné nájemníky vypudit a nehledí na sociální situaci člověka. Sám by si přál takové nájemní bydlení, jako mají občané ve  Vídni, kteří dosahují  v 60-75 % na průměrný výdělek. Důchodci u nás se bojí ztráty bydlení, zasloužili by si důstojně dožít. Nůžky mezi průměrnými mzdami, kde odbory bojují za konec levném práce, a průměrnými důchody (11.300 Kč ) se neustále rozevírají. Hovořil i o problémech zahraničních dělníků, kteří pracují za nízké mzdy, nemají důstojné ubytování a ještě jsou okrádáni  zprostředkovateli práce. Jsme v ČR na 30% srovnatelné mzdy s vyspělými evropskými zeměmi. Důchody jsou ještě nižší.

Milan Taraba, Upozornil na Hospodářské noviny ze dne 14. a 15. listopadu, které informují o změnách v poskytování hypoték na bydlení. V ČR je 4.100 tisíc trvale obydlených bytů. Na běžnou obměnu by se mělo ročně postavit 41 tisíc bytů. Staví se ale jen 1/3 – 17 tisíc bytů.

Zdeněk Pernes , V Německu je 55 % nájemních bytů, v Rakousku 43 %, v České republice 19,9 %. Češi z nájemních bytů odcházejí, protože jsou drahé a bez jistot. Stát způsobil deregulací nájmů deficit 682 tisíc bytů. 

František Lébl,  Jsou obrovské problémy společenství vlastníků, zvláště na severu Čech a Moravy. V ČR máme 10 tisíc BD    a 60 tisíc SVJ. Systém bytových družstev poskytuje lepší možnosti a jistoty než SVJ.

Milan Taraba, Bytová družstva se začala zakládat před  160 lety a postavilo se celkem 962 tisíc bytů. Bylo největší chybou přerušení tohoto řetězce. Obcím nic nebrání v tom, aby přes Státní fond rozvoje bydlení postavily sociální bytová družstva. Není zájem.

Stanislav Křeček, Poděkoval Milanu Tarabovi za vykonanou práci.  Již 25 let vedou ústupovou válku ve změnách zákonů pro bydlení. Bytová politika není zastřešena a řešení je v nedohlednu. Zákon o sociálním bydlení nepomůže. Čeká ještě hodně práce. Máme zbytnělé pojetí vlastnického práva. Lidé utíkají do vlastnického bydlení před drahým nájmem.

V Prachaticích 19.11.2016 zpracovala účastnice jednání Eva Novotná

Do systému vložil: Pačesová Klára

  Foto k článku

  Další články z rubriky: Infoservis SON

  Datum TitulekPodrubrika     
  25.07.2017 Co dál s bytovou politikou v Česku?Bytová politika   
  20.06.2017 Co přinášejí Pravidla pronájmů obecních bytů v Brně?Bytová politika    
  08.02.2017 Konference Evropské komise - Evropský pilíř sociálních právBytová politika    
  06.02.2017Vzdělání pro statutární zástupce SVJ a BD startuje již po čtvrtéBytová politika   
  10.01.2017 Družstva fungují lépe než společenství vlastníků jednotek.Bytová politika    
  21.11.2016 Slavnostní shromáždění SON ČRBytová politika    
  08.11.2016 Mezinárodní konference na téma - bydlení českých seniorůBytová politika    
  29.09.2016 Novinky.cz: Ceny nájmů rostou rychleji než důchody, seniorům hrozí zadluženíBytová politika    
  23.08.2016 Akademie pro bytové domy startuje již po třetí- tentokrát i v regionech mimo PrahuBytová politika    
  16.08.2016Sdružení nájemníků ČR stanovisko ČMKOS a OS DLV plně podporuje!Bytová politika  
  02.08.2016 Vláda schválila návrh na řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitáchBytová politika    
  02.08.2016 Návrh zákona o sociálním bydlení by mohl být předložen vládě na podzim tohoto rokuBytová politika    
  11.07.2016 VIDEO: Tisková konference SON ČR dne 30. 6. 2016Bytová politika   
  17.06.2016 Informace z proběhlých jednáních Bytová politika    
  21.04.2016 MMR ČR schválilo 112 projektů na podporu bydlení ve výši téměř půl miliardy KčBytová politika    
  21.04.2016  Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi pomůže lidem z ubytoven do standardního bydleníBytová politika    
  21.04.2016 SFRB otevírá nový program pro mladé – Program 600Bytová politika    
  21.04.2016 Výstavba s podporou nájemního bydleníBytová politika    
  21.04.2016 Výstavba s podporou nájemního bydleníBytová politika    
  06.03.2016 Prezentace z konferencíBytová politika    

  Infoservis - poslední články

  25.07.2017 | Infoservis SON
  Co dál s bytovou politikou v Česku?
  Předseda sdružení nájemníků Milan Taraba komentuje současnou vládní koncepci bytové politiky. Jaký je...
  22.06.2017 | Z tisku
  Tisková konference Sdružení nájemníků ČR konaná dne 22. 6. 2016
  Jsme nespokojeni s vývojem bytové situace u nás. Havárie zákona o sociálním bydlení potvrdila obavy,...
  20.06.2017 | Infoservis SON
  Co přinášejí Pravidla pronájmů obecních bytů v Brně?
  Náměstek primátora Petr Hladík se nakonec přece jen rozhodl prosadit na červnové zasedání zastupitelstva...
  15.06.2017 | Z tisku
  Německý den nájemníků 2017
  Na pozvání partnerského svazu nájemníků se dvoučlenná delegace Sdružení nájemníků ČR vedená předsedou...
  22.05.2017 | Z tisku
  Sociální bydlení – Česká televize
  Předseda Sdružení nájemníků ČR Ing. Milan Taraba se zúčastnil diskuse v pořadu máte slovo dne 19.5.2017...
  08.02.2017 | Infoservis SON
  Konference Evropské komise - Evropský pilíř sociálních práv
  Evropská komise uspořádala 23. ledna 2017 v Bruselu v budově Charlemagne building konferenci Evropský...