dnes je pátek, 28. července, svátek má: Viktor, email: info@son.cz, tel: +420 234 463 343
08.02.2017 | Infoservis SON | Bytová politika | Přečteno: 2093x | Tisk

Konference Evropské komise - Evropský pilíř sociálních práv

Evropská komise uspořádala 23. ledna 2017 v Bruselu v budově Charlemagne building konferenci Evropský pilíř sociálních práv za účasti osmi eurokomisařů, vedení Evropského parlamentu, ministrů států EU a zhruba 700 delegátů z různých organizací všech zemí Evropské unie.

V první části představila eurokomisařka Marianne Thyssen myšlenku tohoto pilíře a vyzvala všechny přítomné, aby se na zdokonalení a realizaci projektu podíleli „ Going forvard together“. Hlavní otázkou projektu je dostupná práce pro všechny, bezpečí mzdového systému, spravedlivé ohodnocení páce, pojištění a sociální zabezpečení.

Bylo představeno video s účastníky ankety v různých zemích EU, které se týkalo potřeb občanů a problematiky každodenního života.

Dále byly na programu dopolední a odpolední workshopy a delegáti si mohli vybrat, do které pracovní skupiny se chtějí zapojit.

A. zajištění rovného přístupu na trhu práce a rozvoj dovedností
B. vypořádání se s chudobou
C. spravedlivé pracovní podmínky pro všechny

V pracovní skupině B se řešila dětská chudoba, problém negramotnosti v některých částech Evropy a hovořilo se o programech zlepšení.

Zajímavé myšlenky některých zúčastněných:

Její výsost nizozemská princezna Laurentien: „Pro řešení dětské chudoby lze vytvořit dětské rady a přímo od nich se dozvědět, kde strádají a jak na to. Je důležité nenechat návrhy řešení na papíře, ale opravdu konat.“

Švédský delegát se zabýval otázkou rovnoprávnosti žen v pracovním poměru, programem stejných možností pro rodiče v jedné rodině a řešil také jiné mzdové ohodnocení či příspěvky pro ženy samoživitelky.

Z polské strany zazněl názor, že je třeba více peněz pro rodiny se dvěma, třemi a více dětmi a také více peněz pro seniory. Je to však řešení pro celkový problém chudoby?

Evropská konfederace odborových svazů (ETUC): „Potřebujeme celkové navýšení základních platů, aby stále neexistovala skupina lidí s problémem chudoby. Tito lidé nemají vazby na EU, nepodporují ji, jelikož nevidí nic dobrého pro ně samotné.“

Maďarsko: „Musíme si říci, co je důvodem existence chudých lidí. Musíme také respektovat odlišnosti každé členské země EU.

Česká republika MPSV M. Marksová:“ Musí existovat stejný způsob, stejné prostředky všech zemí EU. Sice v ČR nemáme tak vysoké procento chudoby, ale nechceme, aby se díky tomu k nám EU obrátila zády.“

EU komisařka M. Thyssen:“ EU udělala pokrok v letech 2008-2016. Existuje 16 řešení pro jednotlivé členy EU, jak vylepšit situaci v jejich zemích.“

Komisařka pro regionální politiku Corina Cretu:“Musíme se spojit všichni a najít řešení těchto problémů. Je třeba učit země EU, jak 100% využívat prostředky z pokladnice Evropské unie.“

Po dopoledním programu následovala pauza na oběd a v zákulisí se odvíjelo mnoho zajímavých rozhovorů v pozitivním duchu mezi delegáty jednotlivých zemí.

Odpolední workshopy

D. budoucnost práce
E. budoucnost sociální ochrany
F. sociální rozměr hospodářské a měnové unie

Myšlenky některých zúčastněných v pracovní skupině F:

EU komisař pro hospodářské a finanční záležitosti Pierre Moscovici:“ Je třeba podpořit produktivitu práce, výzkum a vývoj a zlepšit právní systém, národní předpisy a nastavitelné systémy. Je třeba vylepšit stávající nástroje a ne vytvářet nové. Jako například EuroSemestr. Je nutné podpořit systém EU dávek v nezaměstnanosti.“

Peter Praet, výkonný člen představenstva a hlavní ekonom Evropské centrální banky:“ Není důležité kolik peněz „nalejete“ do sociálního systému, ale jak je využijete. Je lepši řešit věci preventivně a ne „hasit požár“.“

ETUC:“ Je nutná soudržná politika mezi ministry a komisaři. Jsou nezbytné kvalitní investice a jejich navýšení, zvýhodnění sociálních záležitostí.“

Josef Středula, předseda ČMKOS:“ chtěl bych požádat EU a Evropskou komisi, aby do všech projektů i do EU pilíře sociálních práv zahrnula i země mimo eurozónu. ČR stále není součástí eurozóny jen proto, že si přeje být silná ekonomicky, připravená na jednotnou měnu a ne být jako jiné země ekonomickou přítěží.“

Člen parlamentu Lotyšska:“ Pokud se jako EU neshodneme na evropské minimální mzdě, pojďme se shodnout alespoň na minimální sociální EU politice. Minimální mzda by měla být 65% základní průměrné mzdy.“

Závěrečná část konference proběhla pro všechny zúčastněné ve velkém sále Room De Gasperi a byla zahájena proslovem předsedy Evropského parlamentu Antonio Tajanim. Ten podpořil myšlenku pilíře sociálních práv, hovořil o důležitosti tvorby nových pracovních míst a vzdělávání v oblasti moderních počítačových technologií i pro starší generace.

„ V EU je 24 miliónů velkých i malých podniků. Kdyby každý vytvořil jedno pracovní místo, byl by problém vyřešen.“

Dále následoval otevřený dialog týkající se 5 základních bodů evropského pilíře:

1. tvorba pracovních míst

2. investice

3. mzdy

4. transformace

5. sociální model

V této části poprvé za celý den zazněl názor z úst Karl-Heinz Lambertza, první místopředseda Výboru regionů, že v rámci evropského sociálního pilíře je nutností i dostupné bydlení.

Konferenci zakončil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, který také podpořil Evropský pilíř sociálních práv a poděkoval eurokomisařům Marianne Thyssen, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a mobilitu pracovních sil a Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daní a cel, za jejich práci při přípravě tohoto projektu a popřál pilíři funkčnost do budoucna. Uvedl však, že chce pilíř omezit na eurozónu.

Za mezinárodní unii nájemníků se konference zúčastnil prezident IUT Sven Bergenstråhle a Lenka Tarabová, členka představenstva IUT.

Do systému vložil: Pačesová Klára

  Foto k článku

  Další články z rubriky: Infoservis SON

  Datum TitulekPodrubrika     
  25.07.2017 Co dál s bytovou politikou v Česku?Bytová politika   
  20.06.2017 Co přinášejí Pravidla pronájmů obecních bytů v Brně?Bytová politika    
  08.02.2017 Konference Evropské komise - Evropský pilíř sociálních právBytová politika    
  06.02.2017Vzdělání pro statutární zástupce SVJ a BD startuje již po čtvrtéBytová politika   
  10.01.2017 Družstva fungují lépe než společenství vlastníků jednotek.Bytová politika    
  21.11.2016 Slavnostní shromáždění SON ČRBytová politika    
  08.11.2016 Mezinárodní konference na téma - bydlení českých seniorůBytová politika    
  29.09.2016 Novinky.cz: Ceny nájmů rostou rychleji než důchody, seniorům hrozí zadluženíBytová politika    
  23.08.2016 Akademie pro bytové domy startuje již po třetí- tentokrát i v regionech mimo PrahuBytová politika    
  16.08.2016Sdružení nájemníků ČR stanovisko ČMKOS a OS DLV plně podporuje!Bytová politika  
  02.08.2016 Vláda schválila návrh na řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitáchBytová politika    
  02.08.2016 Návrh zákona o sociálním bydlení by mohl být předložen vládě na podzim tohoto rokuBytová politika    
  11.07.2016 VIDEO: Tisková konference SON ČR dne 30. 6. 2016Bytová politika   
  17.06.2016 Informace z proběhlých jednáních Bytová politika    
  21.04.2016 MMR ČR schválilo 112 projektů na podporu bydlení ve výši téměř půl miliardy KčBytová politika    
  21.04.2016  Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi pomůže lidem z ubytoven do standardního bydleníBytová politika    
  21.04.2016 SFRB otevírá nový program pro mladé – Program 600Bytová politika    
  21.04.2016 Výstavba s podporou nájemního bydleníBytová politika    
  21.04.2016 Výstavba s podporou nájemního bydleníBytová politika    
  06.03.2016 Prezentace z konferencíBytová politika    

  Infoservis - poslední články

  25.07.2017 | Infoservis SON
  Co dál s bytovou politikou v Česku?
  Předseda sdružení nájemníků Milan Taraba komentuje současnou vládní koncepci bytové politiky. Jaký je...
  22.06.2017 | Z tisku
  Tisková konference Sdružení nájemníků ČR konaná dne 22. 6. 2016
  Jsme nespokojeni s vývojem bytové situace u nás. Havárie zákona o sociálním bydlení potvrdila obavy,...
  20.06.2017 | Infoservis SON
  Co přinášejí Pravidla pronájmů obecních bytů v Brně?
  Náměstek primátora Petr Hladík se nakonec přece jen rozhodl prosadit na červnové zasedání zastupitelstva...
  15.06.2017 | Z tisku
  Německý den nájemníků 2017
  Na pozvání partnerského svazu nájemníků se dvoučlenná delegace Sdružení nájemníků ČR vedená předsedou...
  22.05.2017 | Z tisku
  Sociální bydlení – Česká televize
  Předseda Sdružení nájemníků ČR Ing. Milan Taraba se zúčastnil diskuse v pořadu máte slovo dne 19.5.2017...
  08.02.2017 | Infoservis SON
  Konference Evropské komise - Evropský pilíř sociálních práv
  Evropská komise uspořádala 23. ledna 2017 v Bruselu v budově Charlemagne building konferenci Evropský...