Videogalerie
VIDEO: Z tiskové konference SON ČR ze dne 3.7.2012
Stanovisko Sdružení nájemníků ČR k návrhu změn částí zákona č.111/2006 Sb. - části osmé o pomoci v hmotné nouzi a části deváté o státní sociální podpoře. Sdružení nájemníků ČR nesouhlasí s navrhovanými změnami k 1. březnu 2013. Podle návrhu obsaženém ve sněmovním tisku 695 se má zrušit dávka státní sociální podpory- příspěvek na bydlení a dávka pomoci v hmotné nouzi - doplatek na bydlení. Náhradou zrušení obou příspěvků má být nová dávka v hmotné nouzi – příspěvek na náklady bydlení.
Video k článku
http://www.youtube.com/watch?v=cxIYU6NNtEk