Videogalerie
Ústavně-právní rozměr sociálního bydlení - Tisková konference
Obě strany smluvního vztahu v oblasti nájemního bydlení jsou chráněny Listinou základních práv a svobod ve znění zákona č. 162/1998 Sb. Doplněním a rozšířením tohoto dokumentu je Evropská úmluva o lidských právech , ratifikovaná Federálním shromážděním Československé republiky 18.3.1992 a mající též právní sílu ústavního zákona.
Video k článku
http://www.youtube.com/watch?v=kd67uH-U4o8