Aktuality
Mezinárodní časopis Global Tenant uveřejnil článek o SON ČR
30.09.2014 | Z tisku | Bytová politika | autor: JUDr. Pachtová Anna | Přečteno: 13 470x

Milan Taraba, předseda SON ČR, připravil úvodník pro mezinárodní časopis Global Tenant. Tento časopis je zaměřen na propagaci nájemního bydlení v celém světě. V článku je zmíněn vývoj Sdružení nájemníků ČR od doby obnovení jeho činnosti v roce 1991.

Foto: GLOBAL TENANT

Obnovené Sdružení nájemníků ČR působí již více než 23 let. 

17.ledna 1991 bylo založeno Sdružení na ochranu nájemníků v tehdejším Československu. Toto sdružení navázalo na úspěšnou domácí i mezinárodní činnost českých nájemních spolků z doby před druhou světovou válkou. Činnost těchto spolků byla zakázána po okupaci německou armádou v roce 1939. Po válce sdružení nájemníků neexistovalo, právo na bydlení bylo zajišťováno přídělovým systémem bytů státem nebo družstevní bytovou výstavbou. Podle sčítání domů a bytů v roce 1991 bylo v ČR 4.077 tis. bytů, z toho  37 %  ve vlastním domě ( především na venkově), 24 % nájemních bytů v domech bytových družstev a 39 % nájemních státních bytů. V této době se připravovala zásadní změna bytové politiky , především rozsáhlá privatizace nájemních bytů.

Vznik sdružení nájemníků tak byl přirozenou reakcí na obavy ze ztráty bytu a domova v nově vzniklé situaci tržního hospodářství. Sdružení nájemníků vytvářelo systém občanských poraden , stalo se připomínkovým místem bytové a sociální legislativy a přirozeným partnerem všech stupňů státní správy a samosprávy. Jedním z hlavních cílů bylo zachování dostatečného počtu nájemních bytů v městských aglomeracích. 

Po rozdělení Československa a vzniku České republiky mne oslovil tehdejší předseda sdružení JUDr. Stanislav Křeček ( později dlouhodobý poslanec parlamentu a  zástupce ombudsmana)  se žádostí o pomoc při organizační výstavbě sdružení a rozšíření jeho činnosti. Nabídku mne zaujala, měl jsem dostatek zkušeností z řídící práce ve stavebnictví a správě bytového fondu. Postupně jsem se stal členem Republikové rady , místopředsedou a od roku 2010 předsedou Sdružení nájemníků ČR . 20 let práce mi umožňuje bilancovat úspěchy i  nezdary. 

Podařilo se uzavřít dohody o spolupráci se 17 odborovými svazy a značně rozšířit počet členů sdružení, , SON se aktivně zapojil do činnosti IUT a v naší zemi, jako jediné z bývalých zemí východního bloku se podařilo zachovat poměrně výrazný sektor nájemních bytů – 22,4 % z celkového počtu bytů v ČR.  Z titulu své funkce a zkušeností jsem působil jako poradce předsedy vlády a rezortních ministrů v oblasti bytové a sociální politiky, v rámci IUT jsem našel od roku 1996 řadu opravdových přátel  z členských zemí a mezinárodní spolupráci velmi oceňuji. V ČR jsem vybudovali funkční celostátní strukturu, spolu se svými spolupracovníky jsme vydali řadu odborných publikací, rozsáhlá je spolupráce se všemi formami sdělovacích prostředků. 

K bilanci žel patří i nezdary. Zejména v  osmiletém období vlády pravicové koalice se nám nepodařilo zabránit razantnímu zvýšení nájemného z bytů a nákladů na bydlení celkem . Necitlivá legislativní opatření vlád  přivedla 10 % obyvatel do chudoby, hrozí jim  ztráta domova a narůstá počet bezdomovců. Jde především o osamělé seniory, invalidy, matky samoživitelky a některé  etnické menšiny. V současné době  pracujeme na nápravě tohoto stavu. Chceme prosadit zákon o sociálním bydlení, zavést místní cenové mapy a přijmout opatření v hospodaření s energií a vodou ke snížení nákladů za tyto služby.

Ing. Milan Taraba
předseda SON ČR

V přiloze tohoto článku je k dispozici ke stažení zářijové číslo časopisu GLOBAL TENANT (PDF v anglickém jazyce).

Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Mezinárodní časopis Global Tenant uveřejnil článek o SON ČROstatní
Foto k článku
Další články
MILAN TARABA ze Sdružení nájemníků říká: „Bydlení je základní sociální právo“
Tisková konference SON ČR konaná dne 22. 6. 2016
Německý den nájemníků 2017
Sociální bydlení – Česká televize
Akademie pro bytové domy