Aktuality
Informace z tisková konference SON ze dne 25. 8. 2015
26.08.2015 | Infoservis SON | Bytová politika | Přečteno: 9 421x

Praha - Konference se kromě předsedy Sdružení nájemníků ČR Milana Taraby zúčastnil jako host i předseda České společnosti pro rozvoj bydlení Martin Kroh. Oba též po úvodních slovech odpovídali zástupcům médií na dotazy. Prvním bodem programu byla informace o jednání vedení SON ČR s představiteli nového vlastníka společnosti RPG Byty /viz příloha/.

Foto: Tisková konference SON ze dne 25.8 2015

V druhé části konference Martin Kroh informoval o nepříznivých dopadech dluhů neplatičů ve společenství vlastníků jednotek. „Téma pohledávek v bytových korporacích – společenstvech vlastníků a bytových družstvech – vnímáme jako jedno z nejpalčivějších témat v oblasti bydlení. Pohledávky v této době strmě narůstají a blíží se k jedné miliardě korun.

Družstevníci a vlastníci bytů si nevybírají své sousedy, kteří se mohou stát neplatiči. Často se stává, že jejich dluhy se stanou nevymahatelnými a odpovědnost se přenese na všechny členy bytového družstev nebo konkrétního společenstva vlastníků jednotek. Nejsou vzácné ani případy, kdy členové museli zaplatit pohledávky za neplatiče i ve výši několika desítek tisíc korun.

Ukazuje se, že nová legislativní úprava - zákon o obchodních korporacích, pokud se jedná o bytová družstva a občanský zákoník, pokud jde o bytové spoluvlastnictví, tuto otázku řeší nedostatečně. Mohu vyjádřit naději, že ministerstva pro místní rozvoj i spravedlnosti si uvědomují nutnost urychleně přijít se zásadní změnou v této oblasti, která posílí práva společenstev a družstev na vymáhání pohledávek za dlužníky, vyjádřil naději v brzké řešení.

Význam zákona o sociálním bydlení a podporu postupu vlády, především zainteresovaným ministerstvům při přípravě tohoto zákona za SON i za Radu seniorů ČR  Milan Taraba zmínil nezbytnost úzké součinnosti státu a obcí v této oblasti a potřebu výraznější podpory nájemního bydlení, protože pouze tato forma umožňuje řešit též sektor sociálního bydlení.

V této souvislosti ocenil postup některých měst, která již na základě „Koncepce sociálního bydlení“ zpracovala vlastní metodiku pomoci sociálně potřebným občanům získat či udržet důstojné a přiměřené bydlení, případně včetně nezbytné sociální práce.

Www: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100030825-udalosti-v-regionech/obsah/418768-sdruzeni-najemniku-ne
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Informace z tisková konference SON ze dne 25. 8. 2015Ostatní
Foto k článku
Další články
Závěry z jednání XI. Republikové konference SON ČR
Srdce Havířova ožívá, 1. října zahajuje činnost Centrum Lučina
Kulatý stůl se zástupci politických stran a jejich pohledy na oblast bydlení
Co dál s bytovou politikou v České republice?
Co přinášejí Pravidla pronájmů obecních bytů v Brně?