Aktuality
Zanedbaná údržba bytu
30.11.2015 | Časté dotazy | Nájemní bydlení | autor: SON ČR | Přečteno: 9 204x
Nájemník v našem domě neužívá řádně byt, porušuje hygienické předpisy a vůbec neprovádí běžnou údržbu svého bytu. Můžete poradit kroky ke zjednání nápravy?

Nedohodnou-li se nájemce a pronajímatel jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a běžnou údržbu bytu zajišťuje a náklady hradí nájemce bytu. Pojem drobných oprav a běžné údržby bytů upravovalo nařízení vlády č. 258/1995 Sb., které bylo s účinností nového občanského zákoníku bohužel zrušeno. Nicméně alespoň metodicky ho použít lze.

Závadné chování nájemce by měl řešit pronajímatel a využít svých práv podle ustanovení občanského zákoníku k nápravě.

Pokud by nájemce porušoval své povinnosti opakovaně či podstatně, mohlo by se jednat i o hrubé porušení povinností a pronajímatel by byl oprávněn dát takovému nájemci výpověď z nájmu bytu.

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Festival bydlení - Lyon 4.-7.června 2019
Nájemné se hradí předem
Promlčecí lhůta na nedoplatky je tříletá
Služby a trvalý pobyt
O vyklizení bytu rozhoduje soud