Aktuality
Nájemce opustil byt
23.02.2016 | Časté dotazy | Nájemní bydlení | autor: SON ČR | Přečteno: 14 977x
Rád bych se zeptal na následující situaci, kdy potřebuji jakožto pronajímatel dát výpověď z bytu nájemci.

Nájemce opustil nájemní byt bez předchozího upozornění, poslední nájemné neuhradil a nadále jej nelze jakkoliv kontaktovat. Jeho telefonní číslo je nedostupné a na elektronickou poštu nereaguje. Žádné jiné vedlejší kontakty na něj nemám. Své vlastní věci (v malém množství a nulové hodnoty) nájemník nevyklidil a klíče od bytu taktéž nepředal, ale sousedi tvrdí, že se odstěhoval ke svému příteli. V podstatě je nezvěstný, ale veškeré indicie mne vedou k závěru, že nebyl účasten žádné nehody, ale že spíše opustil nájemní byt z důvodu nastěhování se ke svému příteli.Potřebuji byt uvolnit k dalšímu pronájmu, ale chci postupovat zákonně. Děkuji.

 

Dobrý den.

Jedná se o velmi složitou situaci. Nahlédneme-li do občanského zákoníku, nalezneme následující.

Nájemce odevzdá byt pronajímateli v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Opustí-li nájemce byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, má se byt za odevzdaný ihned. (§ 2292 obč. zák.)

Ve výkladu k tomuto ustanovení je uvedeno, že byt je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče od bytu a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání (např. byly odevzdány i klíče od venkovní branky). Byt není odevzdán v případě, že v něm nájemce stále bydlí. Pokračujícím užíváním bytu je i jeho nevyklizení (§ 2225 odst. 1 obč.zák.).  

Chcete postupovat právní cestou a je zřejmé, že o takovéhoto nájemce dále nestojíte. Podle mého názoru jsou tu dvě možnosti ukončení nájmu, a to buďto výpověď nebo dohoda.

 Máte nájemcovu adresu trvalého pobytu. Nejdříve nájemce písemně vyzvěte (i když se vám pošta vrátí zpět), aby odstranil své závadné chování a uveďte lhůtu, do kdy má vše napravit. Poté na tuto adresu doručte doporučeně s dodejkou výpověď se všemi náležitostmi. Zřejmě bych zvolila výpověď bez výpovědní doby, jelikož dle mého názoru nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že vám jako pronajímateli způsobil obtíže – byt opustil, nájem neukončil a v bytě zanechal věci, je však otázka, jak by můj názor posoudil  případný soud. Uvádíte, že nájemce na jakékoliv výzvy nereaguje. Písemnost je doručena, i když si ji adresát nepřevezme. V případě, že nájemce byt opět řádně neodevzdá, pak musíte podat k soudu žalobu na vyklizení bytu.

Druhou variantou je dohoda o ukončení nájmu bytu. Je otázka, zda jednání nájemce, tzv. opuštění bytu, byste nemohl chápat jako dohodu o ukončení nájmu bytu, ovšem dohoda by měla být písemná a pořád je tu ta překážka – neodevzdal klíče a nevyklidil. Správně byste opět měl podat žalobu na vyklizení. Chápu však, že z praktického hlediska a hlavně s ohledem na to, že vše nasvědčuje tomu, že nájemce byt opustil, se jeví žaloba na vyklizení, jako zdlouhavé řešení.

Pokud bychom tedy přistoupili na to, že se jedná o dohodu o ukončení nájmu bytu a že je evidentní, že nájemce byt opustil (opět se jedná o můj názor, zatím judikaturou nepodložený), pak nájemce ještě jednou písemně vyzvěte, aby odevzdal klíče od bytu a věci z bytu vyklidil, nejpozději do…, jinak že věci vyklidíte a uložíte a pokud si je nevyzvedne, tak zlikvidujete. Když na výzvu nebude reagovat, byt vykliďte za účasti svědků a pořiďte fotodokumentaci.

Podle občanského zákoníku § 2296 platí, že je-li v bytě věc, o které lze mít za to, že patří nájemci nebo členu jeho domácnosti, postará se pronajímatel o věc ve prospěch nájemce a na jeho účet. Nepřevezme-li nájemce tuto věc bez zbytečného odkladu, vzniká pronajímateli právo věc po předchozím upozornění nájemce na jeho účet vhodným způsobem prodat poté, co poskytne dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. Uvedené neplatí, jedná-li se o věc, kterou nájemce nebo člen jeho domácnosti zjevně opustil.

Veškerou korespondenci, kterou jste o skončení nájmu a vyklizení věcí s nájemcem vedl, si řádně uschovejte pro případné soudní jednání.

 

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Festival bydlení - Lyon 4.-7.června 2019
Nájemné se hradí předem
Promlčecí lhůta na nedoplatky je tříletá
Služby a trvalý pobyt
O vyklizení bytu rozhoduje soud