Aktuality
Služby a trvalý pobyt
15.08.2016 | Časté dotazy | Nájemní bydlení | autor: SON ČR | Přečteno: 11 165x
Syn se z bytu odstěhoval, nevím kam a vůbec nic o něm nevím. V bytě má nadále trvalý pobyt. Požádala jsem pronajímatele o úpravu placení záloh za služby. Tento však odmítl s odůvodněním, že syn zde má nadále trvalé bydliště. Co mám dělat?

Dobrý den,
podle § 2273 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník máte jako nájemce tzv. oznamovací povinnost o snížení počtu členů vaší domácnosti.  Od počtu osob bydlících v bytě se odvíjí výše záloh na služby a rovněž rozúčtování nákladů na služby, tedy nižší počet osob v bytě, znamená nižší zálohy a náklady na služby (viz § 4 a 5 zák. č. 67/2013 Sb., tzv. zákon o službách).

Místem trvalého pobytu se rozumí podle zákona o evidenci obyvatel adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel na adrese, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“). V případech stanovených uvedeným zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. V souladu s uvedeným zákonem můžete syna z trvalého pobytu odhlásit, podrobnosti vám sdělí na příslušném úřadě.
Doporučuji vám, abyste znovu písemně sdělila pronajímateli, že syn opustil byt, v bytě se nezdržuje, služby nečerpá, proto žádáte o úpravu výše záloh za poskytované služby. Uveďte také, že trvalý pobyt nemá s placením záloh za služby nic společného, viz uvedený výklad shora odpovědi.

V případě, že nebude vaší žádosti vyhověno, dává vám § 2251 a § 2253 občanského zákoníku možnost ukládat spornou část záloh za služby do notářské úschovy a tím se vyhnete případné výpovědi ze strany pronajímatele z důvodů neplacení záloh za služby v předepsané výši. Domnívám se však, že využití tohoto ustanovení v praxi je dosti nepraktické, proto upřednostňuji dohodu s pronajímatelem.

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Festival bydlení - Lyon 4.-7.června 2019
Nájemné se hradí předem
Promlčecí lhůta na nedoplatky je tříletá
O vyklizení bytu rozhoduje soud
Nájemné plaťte za zesnulého