Aktuality
Promlčecí lhůta na nedoplatky je tříletá
01.09.2016 | Časté dotazy | Nájemní bydlení | autor: SON ČR | Přečteno: 11 441x
Správcovská firma nám naúčtovala nedoplatky za služby za tři roky zpětně. Teprve v letošním roce nám zaslala vyúčtování služeb z roku 2013. Je to možné?

Dobrý den,

Postup správcovské firmy sice není v souladu s tehdejší ani nynější právní úpravou. Vyúčtování záloh za služby je třeba provést vždy za kalendářní rok a doručit nájemci nejpozději do určitého data roku následujícího. Dle současné právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 platí, že například vyúčtování za rok 2014 je nutno doručit nájemci nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období, což je obvykle do 30. dubna 2015 (pokud není jiná dohoda). Tolik na vysvětlenou k vyúčtování služeb pronajímatelem.

I přes toto „zpoždění“ s vyúčtováním, má pronajímatel prostřednictvím správcovské firmy právo na případné nedoplatky a nájemce na případné přeplatky. Na uplatnění nedoplatků a přeplatků se vztahuje tříletá promlčecí lhůta, která vyplývá z občanského zákoníku.

V případě, že jednorázová úhrada nedoplatku je pro vás velkou finanční zátěží, dohodněte si splátkový kalendář. Svoji žádost o splátkový kalendář odůvodněte pozdním vyúčtováním služeb.

S pozdravem
 

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Festival bydlení - Lyon 4.-7.června 2019
Nájemné se hradí předem
Služby a trvalý pobyt
O vyklizení bytu rozhoduje soud
Nájemné plaťte za zesnulého