Aktuality
Nájemné se hradí předem
12.09.2016 | Časté dotazy | Nájemní bydlení | autor: SON ČR | Přečteno: 10 509x
Dobrý den. Podepsal jsem nájemní smlouvu na byt. V nájemní smlouvě je uvedeno, že mám hradit nájemné ve výši 12 000 Kč, ale není tu uvedeno, za jaké období a do kdy mám nájemné uhradit. Můžete mi poradit, jak se mám zachovat? Děkuji.

Dobrý den. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uvádí, že není-li v nájemní smlouvě ujednáno jinak, má se za to, že se jedná o nájemné za jeden měsíc.

Nájemce platí nájemné předem na každý měsíc nebo na jiné ujednané platební období, nejpozději do pátého dne příslušného platebního období, nebyl-li ujednán den pozdější. To znamená ve vašem případě, že se jedná o měsíční platbu nájemného, takže nájemné za měsíc srpen musíte uhradit do 5. srpna. Společně s nájemným platí nájemce zálohy nebo náklady na služby, které zajišťuje pronajímatel. Pronajímatel nesmí požadovat po nájemci jiná plnění (než nájemné a zálohy za služby), ať již ve formě vkladu nebo jinak, ani platbu nájemného později datovaným šekem nebo jiným obdobným způsobem.

Plaťte včas, abyste se s platbou nájemného a služeb nedostal do prodlení, protože vám mimo jiné hrozí to, že po vás pronajímatel bude požadovat úrok z prodlení nebo poplatek z prodlení.
 

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Festival bydlení - Lyon 4.-7.června 2019
Promlčecí lhůta na nedoplatky je tříletá
Služby a trvalý pobyt
O vyklizení bytu rozhoduje soud
Nájemné plaťte za zesnulého