Aktuality
TZ: Desítky odborníků, politiků a aktivních občanů vyzývají k nestrannému rámování diskuse o krizi bydlení
28.07.2020 | Infoservis SON | Bytová politika | Přečteno: 1 102x
Otevřený dopis reaguje na tendenční rámování mediální diskuse o krizi bydlení, ve které místo hledání veřejného zájmu dostávají disproporční hlas zástupci developerů a bank. Dopis podepsali mediální analytik Václav Štětka, socioložka bydlení Eliška Černá, předseda Sdružení na ochranu nájemníků Milan Taraba, expremiér Vladimír Špidla, poslankyně Olga Richterová, senátor Václav Hampl a pět desítek dalších signatářů.

Pod záštitou platformy Paměť města, která mapuje současné proměny Prahy, vznikl otevřený dopis adresovaný českým médiím. Vznikl především jako reakce na text Návrh ČSSD by podle analytiků ceny bytů nesnížil, právě naopak, který vydala Česká tisková kancelář. Ten se zabývá návrhem zákona připravovaným ČSSD, prostor však dává pouze developerům a bankovním analytikům. Podle signatářů dopisu bohužel nejde o výjimečné selhání ani výlučný problém ČTK, ale o častý způsob mediálního rámování diskuse o bydlení. 

Autoři zprávy ČTK, stejně jako mnozí další novináři, oslovují analytiky bank a zástupce developerů jako nezávislé experty na bydlení, což se však zcela míjí s realitou. “K okomentování navrhovaného zákona dostali prostor pouze lidé zastupující banky, investiční skupiny a developery. Jedná se tedy o zástupce skupin, jejichž ekonomické zájmy leží v přímém rozporu s jakoukoli regulací trhu s bydlením, a jejichž primárním incentivem je zisk,” píše se v textu. 

“Jedním z pilířů novinářské profesionality je nezávislost. Nejde přitom jenom o nezávislost samotných novinářek a novinářů, ale i o schopnost rozpoznat nezávislost/zaujatost zdrojů. Jinými slovy, novinářky a novináři by měli mít schopnost rozpoznat, jestli jsou používané zdroje nezávislé, anebo mají v pokrývaném tématu nějaký mocenský zájem. Pokud to nedokážou, přestávají praktikovat novinařinu a přesouvají se do oblasti pseudo-žurnalistiky. Prezentovat zdroje s mocenskými zájmy v daném tématu jako nezávislé experty, ať už implicitně nebo explicitně, je proto z pohledu novinářské profesionality nepřípustné,” vysvětluje socioložka médií z Fakulty sociální studií Masarykovy univerzity Johana Kotišová a upozorňuje, že v příkladové zprávě ČTK chybí rozmanitost a zastoupena je disproporčně jedna z mnoha stran. 

K dopisu se přidalo několik desítek odborníků, kteří se bydlením zabývají, např. Jan Snopek a Vít Lesák z Platformy pro sociální bydlení, politoložka Kateřina Smejkalová, socioložka a autorka knihy Z ulice do bytu Eliška Černá nebo sociolog Tomáš Hoření Samec působící na Sociologickém ústav AV ČR, v.v.i. Ten se krizi bydlení věnuje dlouhodobě: “Finanční nedostupnost bydlení už v současnosti není problém jen v Praze nebo v Brně a je zcela zásadní, aby k problematice mohli mluvit zástupci různých skupin a různí aktéři. Na základě dlouhodobých výzkumů českých médií se totiž ukazuje, jak se v nich reprodukují určité představy podporující nevyváženost systému bydlení. Například představa, že jedině vlastnické bydlení dosažené pomocí hypotéčního úvěru je to správné a žádoucí”.

“Obce by neměly být rukojmí developerů, už vůbec ne na svých vlastních pozemcích. Dostupnost nájemního  bydlení vyžaduje vyváženou pozici obou stran. Pokud budeme poslouchat jen developery, brzy tu nebude k žití.” upozorňuje jeden ze signatářů dopisu, ekonom, působící na VŠE, Jan Bittner. “Český stát nemá žádnou bytovou politiku, přitom trh s bydlením vyžaduje usměrňování ve veřejném zájmu. Raketově rostoucí nájmy jsou důkazem toho, že náš stát selhává. Zákony, které pomohou obcím navýšit bytový fond jsou nezbytné. Návrh ČSSD je přitom velmi mírný, protože počítá s regulací pouze na obecních pozemcích, což např. situaci v řadě obcí včetně Prahy nepomůže vyřešit, protože vlastní pozemků pro bytovou výstavbu mají minimum.upřesňuje Bittner k samotný návrhu. Podle signatářů je oblast krize bydlení důležitá a média by o ní v zájmu důvěryhodnosti měla reportovat vyváženě. 
 

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Otevřený dopis---
Další články
Titulek
Koncepce bydlení České republiky 2021 +
Důležité upozornění - oznámení o zrušení pevných linek SON ČR
Slovo předsedy
Bytová novela občanského zákoníku
Koncepce bydlení Statutárního města České Budějovice