Aktuality
Byt není zboží, ale domov!
10.02.2009 | Infoservis SON | Bytová politika | Přečteno: 6 032x
/rozhovor s Ing. Milanem Tarabou/Majitelé domů si prý mohou u soudů ČR nárokovat zpětně na nájemnících zaplacení vyššího nájemného! Někteří novináři označili lednové rozhodnutí Ústavního soudu, který vyhověl vlastníku domu v Praze 6, požadujícímu po jednom z nájemníků zpětně doplatit nájemné ve výši kolem 200 tisíc korun, za průlomové.
Co tomuto názoru říkáte?
Věc nelze formulovat jako průlomovou. Je to další pokus vyvolat paniku mezi lidmi. Pokud si někdo přečte pozorně komentář Ústavního soudu, tak je mu jasné, že nárok budou mít logicky pouze majitelé domů, kteří například chtěli, aby se v době, kdy bylo právní vakuum, domluvili na výši nájemného s nájemníkem dohodou, a chtěli v ní například zakotvit míru inflace. Takové případy rozhodovaly i obecní soudy. V závěru nálezu Ústavního soudu je napsáno, že ta věc je spojena s dlouhodobým dluhem. Zdůrazňuji, že jde o jednotlivý konkrétní příklad, který nelze zobecňovat a proto nelze v žádném hovořit průlomovém rozhodnutí.

Proč tak soudíte?
Protože z několika dalších rozsudků je zcela evidentní, že tam, kde by například majitel domu nejednal o výši nájmu s nájemcem a chtěl by ho dodatečně, tedy zpětně zvýšit, doplatit, tak to není možné. V těchto případech neplatí ani občas zmiňovaná tříletá nepromlčitelná doba pro případné nároky majitelů domů, byť byly kdysi opodstatněné. Rozhodnutí Ústavního soudu považuji pouze za jakýsi signál vůči nájemníkům, kteří se ocitli v nějakých problémech a s majitelem o nich nechtějí jednat. K případu z Prahy 6 se zdejší obvodní soud bude muset ještě vrátit a Sdružení nájemníků (SON) ČR případ bude sledovat právě proto, aby nedošlo k porušení zákona.

Zpráva ČTK v tomto případě sděluje, že Ústavní soud učinil rozhodnutí, které může vyvolat vlnu nových sporů kolem výše nájemného...
Ale já vám vysvětluji, že tam, kde nedošlo k jednání mezi majitelem domu a jeho nájemníkem, tak tam žádný spor být nemůže! Je úplný nesmysl, aby si někdo vzpomněl, že chce za tři roky zpátky doplatit regulované nájemné na úroveň tržního.

SON ČR loni pořádal mezinárodní konferenci k sociálním aspektům bydlení. Uskuteční se letos opět něco podobného?
Letos na 26. března připravujeme druhou etapu této mezinárodní konference. Bude se konat opět v Praze. V návaznosti na ni na duben v době předsednictví České republiky Radě Evropské unie a za účasti europoslanců ČR chystáme v Bruselu v gesci Mezinárodní unie nájemníků (IUT) další konferenci k nájemnímu a sociálnímu bydlení. Snažíme se, aby se téma bydlení a jeho role ve veřejném sektoru otevřely znova i na evropském fóru!

Zdá se, že bytová politika Mezinárodní unie nájemníků je zcela revoluční ve srovnání s bytovou politikou koaliční vlády ČR?
Zcela jistě. Pokud by se zmíněné akce povedly, tedy pokud na nich budou přijata jasná stanoviska, pak by to byl opravdu zásadní programový rys českého předsednictví v Radě EU. Navázali bychom tím na usnesení Evropského parlamentu o řešení sociální bytové problematiky z konce roku 2006. To není cizí ani Američanům. Důkazem je inaugurační projev prezidenta USA Baracka Obamy, v němž zazněl názor, že musí být vyhověno lidem, kteří sociální ohledy potřebují, a na druhé straně klepnout přes prsty ty, kteří zneužívají výsady bohatých!

Pokud vím, tak IUT má sídlo ve Stockholmu a další pracoviště v Bruselu. Má zastoupení i jinde ve světě?
Ano, například právě ve Spojených státech amerických, konkrétně v San Francisku. Američané totiž jednoznačně říkají, že regulace nájmů je potřebná i v tak velké zemi, jakou bezesporu USA jsou. Pro programy rozvojových zemí má IUT svůj koordinační orgán také na africkém kontinentu v Dar es Salamu v Tanzánii.

Co říkáte návrhu poslanců KSČM Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání, který již loni v říjnu předložili v Poslanecké sněmovně?
Odsouhlasili jsme konečnou verzi dohody o spolupráci mezi KSČM a SON ČR i její hodnocení. Včera jsme ji podepsali. SON vyjádřil podporu návrhu poslanců Halíkové a Opálky. Máme jen výhradu ke stanovení limitní maximální ceny nájemného. V principu SON považuje návrh zákona poslanců Halíkové a Opálky za velmi dobrý, neboť se vrací k myšlence nikoliv jednostranné úpravy nájemného, ale naopak úpravy formou oboustranné dohody mezi pronajímatelem a nájemníkem, a pravidel pro určení cen nájemného obecně a ne v přechodném období. Řeší i otázku služeb spojených s bydlením.

Zoufalá je situace většiny českých důchodců kolem plateb nájemného. Vaše aktuální stručné hodnocení?
SON ČR stále zdůrazňuje, že slušný stát se musí postarat o občany, kteří nedosáhnou na tržní nájemné...

Co konkrétně má tedy v této otázce stát udělat?
V první řadě navrhujeme, aby stát sociálně slabým občanům poskytoval vyšší sociální dávky na bydlení. V tom si rozumíme s odbory, KSČM i ČSSD. Požadujeme zlepšení legislativy v oblasti příspěvků pro sociálně potřebné. Tématu sociálního bydlení se budeme věnovat na obou konferencích - pražské v březnu a dubnové v Bruselu.

Bydlení a bytová politika jsou, myslím si, dobrým tématem pro příští volební kampaň...
Souhlasím. Podobně jako v loňské podzimní volební kampani do krajských zastupitelstev bylo nosným programem zdravotnictví, tak v případě příštích voleb, ať již do Evropského parlamentu či do Parlamentu ČR nebo ve volbách komunálních, bude sehrávat především ve větších městech nad 30 tisíc obyvatel prioritu bytová politika. A současné vládě se vymstí, že věcně přestala s občany diskutovat. Tak jako postavila občany před hotovou věc v případě poplatků, které ostatně sama vládní koalice hodlá změnit, stejně s nimi jedná i v případě bydlení. K jaké komunikaci vlády a občanů v záležitostech bytové politiky dochází? K žádné! Vláda nemá zájem o spokojenější bydlení lidí. Jestliže si představitel velkého města myslí, že se nic nebude dít, když vytáhne každý měsíc z kapsy lidem o tisíc korun víc a bude je tlačit do chudoby, tak se velice mýlí, protože lidé si to líbit nenechají.

Takže neutěšená bytová politika může v příštích volbách zlomit pravicovým stranám vaz...

Bytová politika bude mít mimořádný význam na výsledku příštích voleb! Jsem přesvědčen o tom, že ještě výrazně větší než chybná koaliční zdravotnická politika, která vedla k těžké porážce ODS a ostatních koaličních stran v loňských podzimních volbách. Navíc všechny občany znepokojuje mimořádně vysoká cena služeb, spojených s bydlením, a jejich nepřetržité zdražování. Nejvíce ohroženi jsou lidé ve velkých městech, bydlící v nájemních bytech u soukromníků, a také mladí lidé. Kolem 65 procent začínajících manželství neví, jak bude řešit bytovou situaci. Byt je pro ně nedostupný jak ve vlastnickém, tak i nájemním sektoru. Ohroženi jsou i zdravotně postižení, senioři a všichni občané s nízkými příjmy. Jsem přesvědčen o tom, že v příštích volbách budou vyjmenované skupiny lidí volit ty politické strany, které pro ně budou mít dobrou bytovou politiku pro důstojné a přiměřené bydlení v duchu kréda Byt není zboží, ale domov. Samozřejmě všude ve světě se toto krédo normálně prakticky naplňuje. A zejména ve střední Evropě, kde lidé nebyli zvyklí měnit v průběhu života několikrát bydliště, ale naopak. Chtějí mít trvalý domov a raději dojíždět za prací.

Zaznamenal SON ČR v poslední době nějaký výrazný úspěch při obhajobě práv svých klientů?
Potěšilo nás nedávné klíčové rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které považujeme za průlomové. Majitelé domů nejsou oprávněni omezovat služby spojené s užíváním bytu, tedy odpojovat nájemníkovi vodu, elektřinu, plyn, a to ani v případě, že nájemník jim dluží peníze.

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Bytová novela občanského zákoníku
Koncepce bydlení Statutárního města České Budějovice
Projekt „Podpora sociálního bydlení- zpravodaj
RESIDOMO mění od června název na Heimstaden Czech - Tisková zpráva
Informace z úřadu práce týkající se odkladu nájemného u bytu....