Aktuality
Majitelé nemohou žalovat nájemné zpětně
28.01.2009 | Infoservis SON | Bytová politika | Přečteno: 7 944x
Tak se zase jednou podařilo našim novinářům poděsit třetinu národa, která bydlí v nájemních bytech. V řade novin a internetových serverů byl ve čtvrtek 22.1. 2008 uveřejněn prý překvapující nález Ústavního soudu, podle kterého prý majitelé nájemních domů mohou požadovat zvýšené nájemné bytů zpětně.
Tak tomu však rozhodně není, majitel domů jásají, ale nájemníci bytů se z tohoto důvodu nemají čeho obávat. Nově publikovaný nález Ústavního soudu (III. US 3158/07 ze dne 4.12.2008) jen polemizuje s názorem Nejvyššího soudu ČR.Tento soud totiž vyslovil větu obsaženou v jednom z předchozích nálezů Ústavního soudu tak, že když pronajímatel může žádat o zvýšení nájemného ?pro futuro? (česky: pro budoucno), znamená to ?od vyhlášení rozsudku?. Ústavní soud svým kolegům nyní vyložil, že to myslel jinak: pro futuro prý znamenaná ?od podání žaloby?.

Pro současnou dobu však toto nové stanovisko nemá žádný praktický význam. Týká se totiž doby před 1. 4. 2006, ve které nájemné nebylo upraveno zákonem a kdy majitelé mohli, na základě názoru Ústavního soudu, požadovat nájemné jakékoliv a v podstatě neomezené. Dnes však tomu tak není. Nájemné je od 1.,4.,2006, tedy od účinnosti nového zákona č. 107/2006 Sb. určováno zákonem, a proto od této doby majitelé domů již žalovat o jeho zvýšení nemohou. Pokud by snad chtěl nějaký majitel domu nově využít nového nálezu, mohl by žalovat jen o nájemné před r. 2006, ale zde již uplynula tříletá promlčecí lhůta, po jejímž uplynutí lze promlčení namítnout a soud k tomu musí přihlédnout.
Zda pro futuro je od žaloby nebo až rozsudku, nám již dnes může byt jedno. Nám ano, ale nikoli nešťastným nájemcům bytu z Prahy 6, na které majitel požaduje v tomto sporu částku 223. 542.- Kč za léta 2003 až 2005, přesto, že nájemci řádně platili to, co měli a žádný právní předpis neporušili. Což Ústavní soud kupodivu považuje nejen za správné, ale dokonce i v souladu s Ústavou...

Nelze než připomenout, jak prozíravý byl postup předchozí vládní koalice, která přijala, někdy nájemci tolik kritizovaný, zákon č. 107/2006 Sb O jednostranném zvyšování nájemného. Kdyby tohoto zákona nebylo, pokračovala by, jak ukazuje i poslední nález Ústavního soud, destrukce nájemního bydlení soudními rozsudky dosud?

JUDr. Stanislav Křeček

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Bytová novela občanského zákoníku
Koncepce bydlení Statutárního města České Budějovice
Projekt „Podpora sociálního bydlení- zpravodaj
RESIDOMO mění od června název na Heimstaden Czech - Tisková zpráva
Informace z úřadu práce týkající se odkladu nájemného u bytu....