Aktuality
Světový den bydlení - Důstojné, dostupné a přiměřené bydlení
10.09.2008 | Infoservis SON | Bytová politika | Přečteno: 7 750x
Jako každoročně, tak i letos, si veřejnost připomene první říjnové pondělí - Světový den bydlení. O významu bydlení v životě člověka svědčí mimo jiné i mnoho mezinárodních dokumentů. Například podle textu Sociální charty Rady Evropy se signatáři zavazují zajistit účinné uplatnění práva na bydlení a přijímat opatření s cílem zvyšovat dostupnost bydlení přiměřené úrovně, předcházet bezdomovectví a usměrňovat tržní prostředí tak, aby důstojné bydlení bylo přístupné i těm, kteří nemají dostatek prostředků. Evropská charta bydlení přijatá v roce 2006 definuje bydlení jako nutné blaho občanů, jako základní sociální právo, vycházející z evropského sociálního modelu a součást lidské důstojnosti. Nedostatek důstojného bydlení za přijatelné ceny ovlivňuje přímo život občanů neboť omezuje možnost sociálního začlenění, způsobuje ztrátu obydlí a domova seniorů a zdravotně postižených, aktivního obyvatelstva ovlivňuje výběr studia, vzdělávání a profesního rozvoje.
Na základě denních praktických zkušeností a poznatků z kontaktů s lidmi jsme oprávněni a povinni upozornit na skutečnost, že mnoho našich spoluobčanů má problém udržet si či získat důstojné, dostupné, přiměřené bydlení. Rozšiřuje se bezdomovectví, projevuje se majetková segregace. Především mnoho seniorů a zdravotně postižených se často ocitá v bezvýchodné životní situaci, protože jejich příjmy jim neumožňují platit stále se zvyšující se náklady na bydlení, sociální systém je málo účinný a šance získat výměnou menší byt za přiměřeně nižší cenu je mizivá.
Chceme právě u příležitosti světového dne bydlení vyvolat diskusi o bytové politice a problematice bydlení vůbec. Chystáme řadu tiskových besed a konferencí v jednotlivých lokalitách, jednání s orgány státní správy i samosprávy na všech stupních i veřejná setkání s občany. Spolu s Českou společností pro rozvoj bydlení, ČMKOS a Sdružením bytových družstev a SVJ pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava Vlčka připravujeme setkání s občany:
26.9.2008 Ústí nad Labem - Mírové náměstí od 15.00 hod.
2.10.2008 Ostrava - Bartovice od 16.00 hod. pro více informací:
http://www.son-ostrava.wz.cz/
3.10.2008 Brno - Dominikánské nám. 16.30 hod. Tato akce je celostátní a záštitu převzal též
primátor města Brna Roman Onderka.
K účasti a prezentaci jsme přizvali zástupce bankovního sektoru a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, včetně místních stavebních firem, které se otázkou bytové výstavby zabývají. Prostor dostanou, pokud budou mít zájem i zákonodárci, kteří se bytové problematice věnují. Součástí doprovodného programu akcí pro veřejnost bude i bytové poradenství a prodej publikací.

Závěrečnou akcí bude beseda s novináři dne 6. října 2008 v 11.00 hod. k dané problematice. Tentýž den se v Bruselu uskuteční konference v Evropském parlamentu pod heslem "přiměřné a dostupné bydlení v evropských městech". Mezi hosty vystoupí mimo jiné Sven Carlson, prezident IUT (Mezinárodní unie nájemníků), evrospská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner, Poul Nyrup Rasmusen, člen EP a předseda Strany evropských socialistů a Dr. Franz - Georg Rips, prezident Německého svazu nájemmíků.
Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Bytová novela občanského zákoníku
Koncepce bydlení Statutárního města České Budějovice
Projekt „Podpora sociálního bydlení- zpravodaj
RESIDOMO mění od června název na Heimstaden Czech - Tisková zpráva
Informace z úřadu práce týkající se odkladu nájemného u bytu....