Aktuality
Závěr finanční kotroly ze strany MMR ČR
30.05.2008 | Infoservis SON | Bytová politika | Přečteno: 6 584x
Zveřejňujeme závěr finanční kontroly MMR ČR ze dne 29. 5. 2008, jejímž předmětem byla poskytnutá neinvestiční dotace ze Státního rozpočtu ČR Sdružení nájemníků ČR v roce 2007.
Kontrolní skupině MMR ČR byla též předána Výroční zpráva Sdružení nájemníků ČR za rok 2007, včetně zprávy o hospodaření za rok 2007.
Kontrolní skupina konstatovala, že činnost SON ČR v roce 2007 byla plně v souladu s programem společnosti a s cílem poskytnuté dotace. Kontrolou bylo zjištěno, že výdaje ze státního rozpočtu byly použity v souladu s cílem a účelem poskytnuté dotace.
Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Bytová novela občanského zákoníku
Koncepce bydlení Statutárního města České Budějovice
Projekt „Podpora sociálního bydlení- zpravodaj
RESIDOMO mění od června název na Heimstaden Czech - Tisková zpráva
Informace z úřadu práce týkající se odkladu nájemného u bytu....