Aktuality
Návrh úpravy nájmu bytů formou novely ObčZ
26.05.2008 | Infoservis SON | Bytová politika | Přečteno: 8 237x
upozorňujeme na materiál zveřejněný dne 14.5.2008 na www.mmr.cz - avíza - návrh úpravy nájmu bytů formou novely ObčZ. Tento materiál je určen k diskusi o možnostech změn právní úpravy nájemních vztahů, v rámci hodnocení dopadů regulace nájemních vztahů.
Vážený pan
JUDr. Josef Darebný
odbor bytové politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, Praha 1


Vážený pane doktore,

jménem Sdružení nájemníků ČR Vám zasílám vyjádření k záměrům MMR novelizovat obč. zákoník tak, jak byl tento záměr zveřejněn 14. 5. 2008 na stránkách MMR a odpovídám tak na Vaše dotazy z 26. 5. 2008:
celý publikovaný záměr MMR považujeme za zcela bezkoncepční čin, dokládající nízkou úroveň vzájemné komunikace nejen na MMR, ale i celé vládní koalice.
Za situace, kdy právě v těchto dnech je rozesíláno k připomínkovému řízení nové znění obč. zákoníku, který je mnoho let vytvářen pod gescí Ministerstva spravedlnosti, považujeme snahu MMR zvlášť a separátně upravovat část obč. zákoníku, týkající se nájmu bytu, za nepromyšlenou a jdoucí proti záměrům vlády.
Zaregistrovali jsme nedávné slova ministra pro místní rozvoj v rozhovoru pro Rádio Impuls, kdy ten prohlásil, že ministerstvo upouští od záměru zařadit do obč. zákoníku výpověď bez důvodu, avšak přes toto jasné prohlášení se tento záměr znovu objevuje ve Vašich návrzích, především v otázce č. 5.
Konečně sama navržená úprava prakticky ve všech variantách dokládá snahu ministerstva zvýhodnit postavení pronajímatele na úkor práv nájemců bytů, když práva pronajímatele nejsou v žádném směru vyvážena s povinnostmi, které by pronajímatel měl vůči nájemci bytu, jak je to v Evropě obvyklé. Z celé navržené koncepce je patrný spíše ideologický pohled na celou záležitost, než snaha o promyšlené zvážení vzájemných práv a povinností.
Za této situace odmítáme tyto kroky MMR, a doporučujeme ponechat úpravu vztahu mezi nájemci a pronajímateli beze změny a případnou změnu ponechat až na schválení nového obč.zákoníku tak, jak se k němu SON?Sdružení nájemníků ČR, vyjádří v připomínkovém řízení pro Ministerstvo spravedlnosti.
Lituji, že Vám nemohu podat lepší zprávu

Stanislav Křeček, v. r.
předseda Sdružení nájemníků ČR
Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Bytová novela občanského zákoníku
Koncepce bydlení Statutárního města České Budějovice
Projekt „Podpora sociálního bydlení- zpravodaj
RESIDOMO mění od června název na Heimstaden Czech - Tisková zpráva
Informace z úřadu práce týkající se odkladu nájemného u bytu....