Aktuality
Napsali nám...
27.01.2009 | Ostatní | Napsali nám | Přečteno: 7 158x
Vážení přátelé,

modrá vláda předvedla loutkové divadlo, kterým potvrdila, že zůstává i nadále vládou horentních zisků horní vrstvy vlastníků. Stále hruběji a neodbytněji útočí vlastníci nájemních domů a bytů na maximalizaci svých zisků z nájemného a na legalizaci zvůle "pánů domácích" dát nájemníkovi výpověď bez udání důvodů.

Už tak neuvěřitelně bezohledné zvýšení nájmů o 47 %, které vhání nízkopříjmové vrstvy obyvatel do těžko řešitelných nebo už vůbec neřešitelných obtíží, by chtěli dovršit brutálním pošlapáním nejzákladnějšího lidského práva - práva bydlet, práva na domov.
Nyní vlastníci nájemních domů majetnickou demagogií a výhrůžkami stupňují svůj tlak na to, aby v občanském zákoně obyvatelé 800 000 bytů, tj. 2,5 milionu až 3 miliony občanů, ztratili právo na bydlení, právo na domov tím, že by se v občanském zákoně uzákonilo, že majitel nájemního domu/bytu má právo kdykoliv bez udání důvodu dát jakémukoliv nájemníkovi výpověď. Tím by se majitelé domů/bytů de facto stali vrchností, na jejíž zvůli bude záležet, jestli občanu milostivě udělí, že bude bydlet v bytě nebo bude kdykoliv bezohledně vyhozen (viz připojený obrázek!) a bude odsouzen k bídnému chcípání na ulici jako bezdomovec.

Návrh byto-majitelského zákona nadřazuje jednu minoritní vrstvu obyvatel vlastníků- domácích pánů nad majoritou nájemníků a zároveň ignoruje platnost instituce smlouvy. Jedna strana smluvního aktu by dostala privilegium kdykoliv zrušit smlouvu. To není právo, ale zvůle. Je to zcela zásadní porušení principu smluvních vztahů! Také o smlouvy o nájmu. V důsledcích se to týká jakéhokoliv nájmu: auta, bytu, pozemku, výrobny, nástrojů a zařízení, manželské smlouvy, smlouvy o půjčce atd. Půjčka a pronájem a plnění splátek mají zcela zásadní význam pro podnikání, poskytování překlenovacích úvěrů atp., tedy pro systém fungování tržního hospodářství. Takový zákon by zároveň likvidoval všechna práva a závazky, které vyplývají z jakýchkoliv uzavřených smluv zcela obecně, neboť není možné institut smlouvy jako právního nástroje tržní ekonomiky a demokratických vztahů pro jednu stranu činit platným, pro druhou stranu podle vlastní zvůle neplatným. Je to návrh na rozbití právních vztahů na principu práva a povinnosti, návrh na destrukci společnosti a nastolení chaosu, násilí, zvůle a anarchie. V době stupňujících se dopadů hospodářské krize, růstu nezaměstnanosti, oklešťování sociálních vymožeností, zdravotní péče a zvyšování nájmů je to výbušná roznětka k zvlášť nebezpečné výbušné směsi.

Je to návrh destruktivního zákona, který je protiústavní, antidemokratický a nehumánní a výrazně asociální. Nejen diskriminuje občany a vytváří občany druhé nebo třetí kategorie, ale zároveň popírá principy platnosti smluv, o něž se opírá tržní hospodářství. Podněcuje k vytváření třídní a rasové nenávisti těch zbavených práv a prostředků. Proto je tento návrh protistátní a jeho navrhovatelé vystupují jako nepřátelé demokratického státu, lidských práv, principů tržního hospodářství a majoritní společnosti. Žádný ze států EU by si nedovolil takový zákon prosazovat. Vystupování majitelů domů/bytů je ukázkou bezbřehé chamtivosti, sociální bezohlednosti a protiústavní demogogie.

Návrh takového zákona nelze nazvat právem. Tím méně moderním právem demokracie 21. století. To je nastolení zvůle, která platila za feudalizmu ve vztahu nadřazené suverenní panské vrchnosti a bezprávného člověka - nevolníka. Právě pro taková bezpráví panstva nad nevolníky vznikaly v dějinách revoluce a gillotiny.

Návrh uvedeného zákona je v rozporu s demokratickou ústavou založenou na rovnosti všech lidí před zákonem a na zachovávání lidských práv a důstojnosti všech občanů bez rozdílu majetku, společenské hodnosti, barvy pleti, stáří, zdraví a pohlaví. Je to návrh diskriminačního zákona, který by se hodil do zákoníku zrůdného totalitního režimu, založeného na třídní nebo rasové nadvládě. Kdo nám po 20 letech od pádu jedné totality chce prolomit cestu druhé totalitě? Totalitě zvůle bohatých vlastníků nad nemravně vykořisťovanými bezprávnými párii? K tomu dává průchod modro černo zelená vláda? Rozhořčení prostých lidí je nejen oprávněné, ale je varováním před nastolením bezohledné totality kapitálu.

Mezi ta elementární lidská práva patří právo na domov. Právo na přiměřené bydlení náleží vedle práva na život, na zdraví a zasloužený a kvalitní odpočinek, na náležité vzdělání a pracovní uplatnění a spravedlivou odměnu za dobře provedenou práci, patří ke zcela elementárním obecným lidským právům respektovaným v každé civilizované a kulturní společnosti. Tato elementární lidská práva jsou uskutečňováním modré vládní deformy hrubě pošlapávána.

Zástupci, poslanci a senátoři České sociálně demokratické strany, nedopusťte pošlapání elementárních lidských práv občanů, práv vašich voličů, kteří vám věří! Nepřipusťte, aby takový zrůdný zákon se vůbec projednával. Smeťte ho!
Jeho uzákonění by znamenal konec demokracie s respekty sociálními a humanitními stejně jako po 20 letech vpád nacistů ukončil existenci masarykovské Československé republiky v roce 1938 a přinesl nezměrné utrpení českému lidu a příšernou smrt židovským spoluobčanům. Ti byli také vyhnáni z domovů a spáleni v děsivých továrnách na smrt. Tehdy zahynulo celkem 380 000 českých občanů.

Nezapomínejte!

S pozdravem

Vladimír Valenta
Do systému vložil:
Další články
Titulek
Důležité upozornění !
Jak nejlépe a dostupně bydlet?
Setkání nájemníků MO SON-Ústecko
Otevřený dopis konferenci SON o nájemném...
Privatizace...