Aktuality
Jak nejlépe a dostupně bydlet?
08.11.2012 | Ostatní | Napsali nám | autor: Miroslav Starý, člen SON ČR | Přečteno: 8 300x
Z mnoha různých možností bydlení mi jde o zajištění této základní životní potřeby co nejlevněji, nejjednodušeji a na slušné úrovni. Tedy nikoli v jeskyni nebo v některém z opuštěných bunkrů v okolí našeho města Mimoně.
Snad se shodneme, že nejlevnějším a nejschůdnějším způsobem bydlení by mělo být bydlení nájemní. Lidé, kteří se rozhodnou pro tento způsob bydlení nemusí řešit stále obtížnější problém získání dostatečných finančních prostředků na koupi domku nebo bytu zpravidla na hypotéční úvěr, kterým výrazně přeplatí cenu nemovitosti nebo bytu. Navíc to je finanční závazek na řadu let, který se v současné době nejistot může stát vážným problémem v případě zakládání rodiny, nebo když přijde někdo z rodiny o zdroj příjmů – zaměstnání.

Nájemní bydlení má ty výhody, že za nájemné získá nájemník možnost užívání slušného bytu, včetně toho, že některé záležitosti spojené s bydlením za nájemníky řeší majitel domu. Pokud se týká vlastnictví, vylučuji soukromé, protože soukromník užívá nájemního domu, aby nejen získal prostředky na opravdu, údržbu a další, ale aby dosáhl příjmů pro svou vlastní potřebu. Ty jsou celkem logicky pro něj prvořadé, takže se na opravy, údržbu a jiné potřeby až co zbude. Logicky, protože je tu potřeba příjmů pro osobní potřeby majitele, bude nájemné u soukromníka vyšší, než je nutné.

Domníval jsem se vždy, že nejlepší možný způsob bydlení je bydlení družstevní, kde nájemníci – družstevníci by mohli ve svém zájmu držet nájemné na únosné úrovni a navíc mají možnost spolurozhodovat o některých záležitostech, jako opravy, údržba, výběr dodavatele tepla, energií, atd.

Po mých vlastních zkušenostech u nás v Mimoni, chci představit i trochu jinou možnost.

Zhruba v polovině devadesátých let přišel ambiciózní tajemník městského úřadu s poněkud nejasným záměrem kapitalizace majetku města a zastupitelstvo schválilo založení Mimoňské komunální akciové společnosti, která do základu dostala majetek – bytový fond v hodnotě 150 milionů Kč.

Byl jsem jeden z mála, kdo hlasoval proti založení takové společnosti. Moje pochybnosti se v podstatě potvrdily a z původních nejasných na oko skvělých záměrů zůstala nakonec jen správa bytového fondu města. V jisté době jsem se stal členem představenstva této a. s. a jsem jím s dvouletou přestávkou už více než 10 let. Od počátku jsme se s některými dalšími zastupiteli zabývali otázkou, zda nelze řešit správu městského bytového fondu jinak a lépe. Konzultovali jsme způsob hospodaření i jiné problémy s bytovými družstvy a jinými odborníky.

Jsem názoru, že má-li se něco rušit, musíme nejdříve vědět proč a čím lepším to nahradit. V současné době mohu s klidným svědomím říci, že dnes není žádný důvod současný způsob hospodaření s bytovým fondem v Mimoni rušit a nevím, čím lepším by mohl být nahrazen. Mimoňská komunální je společností založenou městem a po odkoupení 2 % jiných akcií je město jejím stoprocentním vlastníkem. V současných podmínkách plní městská rada úlohu valné hromady a. s. a rozhoduje tedy o všech základních, zásadních a podstatných záležitostech.

V dobách, kdy bylo podstatně nižší nájemné, bylo hospodaření společnosti ztrátové. V období regulace nájemného, kdy o zvyšování nájmů rozhodovalo zastupitelstvo, se situace postupně měnila. V období zrušení regulace bylo nájemné na úrovni 33,05 Kč za m2. Od té doby se nájemné neměnilo. Docházeli jsme k závěru, že tato výše nájemného je dostatečná a není důvod ji zvyšovat. Společnost není ztrátová. Byl vypracován plán oprav střech a dokončení výměny oken na období 2012 - 2015.

Společnost mohla konstatovat, že financování těchto akcí zvládne z vlastních zdrojů a nepotřebuje k tomu žádný úvěr! Kromě toho společnost si mohla dovolit rozhodnout, že v případech před lety realizované výměny oken se spoluúčastí nájemníků, že těmto nájemníkům jejich vložený podíl vrátí. Dále bylo rozhodnuto o snížení nájemného pronájemcům, kteří platili dosud téměř 48 Kč za metr na stanovených 39,80 Kč. Část plánu oprav střech a výměny oken na období roku 2012 už byla ke konci října splněna. Na jaře 2013 naváže další etapa. V letošním roce se uskutečnilo společné jednání představenstva a rady, kde se řešilo zvyšování nájmů pod vlivem různých cenových map a jiných „vymožeností“ v oblasti bydlení. Rád bych zdůraznil, že impuls k jednání o zvyšování nájmů vyšel od radních a představenstvo bylo těmi, kteří to tlumili. Nakonec bylo dohodnuto navýšení nájmů na 39,80 Kč na m2, když několik let se nájemné neměnilo na úrovni 33,05 Kč. Představenstvu se podařilo ještě protlačit, že zvýšení nájemného u dosud platících 33.05 za metr bude tehdy, až v příslušném domě bude dokončena oprava střechy nebo výměny oken nebo obojí.

Konstatuji, že nájemníci v Mimoni mají velké štěstí, že v Mimoň až na několik výjimek odolala privatizačním šílenstvím a správu bytového fondu se podařilo udržet pod jednotnou hromadnou správou, který musí být jasně ekonomicky nejvýhodnější. Správa bytů města akciovou společností stoprocentně vlastněnou městem splňuje všechny výhody, které by hospodaření s městským bytovým fondem mělo obnášet.

Společnost vrací získané prostředky do bytového fondu a vzhledem k většímu počtu bytů může užívat větší prostředky na větší akce podle potřeby. Společnost samozřejmě zaměstnává určitý počet pracovníků, které by ale muselo zaměstnávat i bytové družstvo, pokud by mělo zajišťovat bydlení a plnění potřeb nájemníků na stávající úrovni. Jediný rozdíl, který tu je, spočívá v tom, že v a. s. není zajištěna samospráva a podíl nájemníků na rozhodování. Podle mého názoru je diskutabilní, zda je lepší řízení společnosti demokraticky zvoleným zastupitelstvem města a radou nebo zastupitelský princip řízení. Valná hromada družstva by se pravděpodobně nekonala za účasti tisícovky družstevníků, ale na základě nepřímé demokracie delegováním hlasů. Se zastupitelskou demokracií, jak nás přesvědčují snad každé volby, máme i negativní zkušenosti.

Přes uvedený stav, za který by mimoňští nájemníci měli být spíše vděčni, se v poslední době, pravidelně objevují na jednáních zastupitelstva města návrhy na zrušení Mimoňské komunální a. s.

Návrhy jsou spíše ve stylu 100krát nic umořilo kohokoliv. Nejsou nijak zdůvodněné a nedoprovází je návrh, čím lepším by měla být současná správa bytů nahrazena. Z toho důvodu jsem nucen takové navrhovatele považovat za lidi rozumu poněkud mdlého, zdržující zbytečně jednání zastupitelstva a narušující jeho produktivitu.

Věřím tomu, že v městském zastupitelstvu převládne zdravý rozum. Závěrem bych mohl ještě uvést, že i zvýšené nájemné (39,80 Kč) je jedním z nejnižších v širokém okolí. V České Lípě např. činí nájemné 60,- Kč a více ()i 100 Kč) za metr.

V Mimoni 5. 11. 2012
Miroslav Starý, člen SON ČR

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Důležité upozornění !
Setkání nájemníků MO SON-Ústecko
Otevřený dopis konferenci SON o nájemném...
Privatizace...
Napsali nám...