Aktuality
Změnu v počtu osob stačí oznámit jednomu ze spoluvlastníků domu
17.09.2015 | Časté dotazy | Nájemní bydlení | Přečteno: 6 394x
Nastěhovala se ke mně dcera, ale náš dům má tři majitele, stačí, když změnu oznámím jednomu z nich?

Oznamovací povinnost splníte, pokud oznámíte změnu v potu osob kterémukoliv spoluvlastníkovi domu. Spoluvlastníci jsou z právních úkonů týkajících se společné věci oprávněni a povinni společně a nerozdílně.

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Nájemné se hradí předem
Promlčecí lhůta na nedoplatky je tříletá
Služby a trvalý pobyt
O vyklizení bytu rozhoduje soud
Nájemné plaťte za zesnulého