Aktuality
Oznámit uzavření manželství je třeba i v případě, kdy si žena ponechá své příjmení
01.10.2015 | Časté dotazy | Ostatní | Přečteno: 6 777x
Žiji se svoji přítelkyní již 7 let v nájemním bytě u soukromého vlastníka, nájemní smlouva je na mé jméno. Před týdnem jsme se s přítelkyní vzali, musím to oznamovat majiteli, když vlastně k žádné změně nedošlo? Přítelkyně si navíc nechala svoje příjmení, takže opravdu žádná změna nenastala.

Povinnost oznámit pronajímateli uzavření manželství nebo změnu příjmení občanský zákoník přímo takto nestanoví. Nicméně Vám doporučuji takové oznámení pronajímateli zaslat. Je to především z toho důvodu, že Vám dnem uzavřením manželství vzniklo ze zákona tzv. společné nájemní právo (§ 745 občanského zákoníku) a Vaše žena se stala také nájemkyní bytu.

Tato informace je pro pronajímatel velmi důležitá, neboť v některých případech je pronajímatel povinen kontaktovat všechny společné nájemce bytu, naopak tím, že se Vaše žena stala nájemkyní bytu má stejná práva a povinnosti jako jste dosud měl pouze Vy.

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Anketa pro mladé na stránkách SFRB
Revize elektroinstalace hradí pronajímatel
Kdo je vlastníkem bytu lze zjistit několika způsoby
Narození dítěte je třeba pronajímateli písemně oznámit
Darovala jsem dceři družstevní byt