Aktuality
Přechod nájmu
03.06.2016 | Časté dotazy | Nájemní bydlení | autor: SON ČR | Přečteno: 13 206x
Dobrý den. Bydlel jsem se svým otcem v bytě v nájmu od svých 15 let. Nyní je mi 18 let, jsem student a jiný byt nemám. Můžete mi, prosím, vysvětlit, jak mám nyní postupovat, abych v bytě mohl dále bydlet? Nájemní smlouva byla na otce. Musím podepsat novou nájemní smlouvu? Děkuji.

Dobrý den.

Bydlel jste se svým otcem v bytě, otec měl nájemní smlouvu k bytu a vedli jste společnou domácnost, společně jste spolu bydleli, uklízeli, vařili a nakupovali. Na člena domácnosti zesnulého nájemce může nájem přejít při splnění dvou základních podmínek.

První podmínkou je, že člen nájemcovy domácnosti žil v bytě nájemce ke dni jeho smrti. Druhou podmínkou pak to, že nemá v době úmrtí nájemce jiný vlastní byt. Tím se rozumí nejen byt v osobním vlastnictví, ale i nájem jiného bytu, služební byt či členství v bytovém družstvu.

Pokud má nájem přejít na blízkého příbuzného zemřelého nájemce (manžel, partner, rodiče, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk), souhlas pronajímatele s přechodem nájmu se nevyžaduje. Pokud ale ten, na koho má nájem bytu přejít, o něj nestojí, musí to písemně sdělit pronajímateli nejpozději do jednoho měsíce od úmrtí původního nájemce.

Pronajímatel může požadovat i při přechodu nájmu po nájemci poskytnutí peněžní jistoty (kauce), stejně jako je tomu v případě uzavření nové nájemní smlouvy, pokud ji zemřelý nájemce sám již nesložil.

Občanský zákoník při přechodu práva nájmu bytu chrání práva pronajímatele tím, že přechod nájmu je omezen na dva roky od doby úmrtí původního nájemce.

Ovšem toto časové omezení neplatí, pokud je novému nájemci více než sedmdesát let.

Neplatí ani tehdy, pokud nájem přešel na osobu, které v době úmrtí původního nájemce ještě nebylo osmnáct let. V takovém případě přešlý nájem zanikne až dosažením dvacátého roku věku nového nájemce.

Doporučuji, abyste se spojil s pronajímatelem, doložil mu například úmrtním listem, že váš otec zemřel a na základě této skutečnosti Váš nájem bytu bude ze zákona trvat 2 roky. I pro vás nadále platí nájemní smlouva otce. Budete-li chtít v bytě bydlet i po uplynutí dvou let, bude záležet na dohodě mezi vámi a pronajímatelem, zda vám nájemní smlouvu prodlouží na další období.

V případě, že po uplynutí dvou let se nedohodnete na dalším trvání nájmu bytu, pak platí, že nájem bytu skončil.

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Festival bydlení - Lyon 4.-7.června 2019
Nájemné se hradí předem
Promlčecí lhůta na nedoplatky je tříletá
Služby a trvalý pobyt
O vyklizení bytu rozhoduje soud