Aktuality
Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří vznik komunitních center
01.08.2016 | Z tisku | Bytová politika | Přečteno: 5 033x
MMR ČR vyhlásilo nové výzvy v integrovaném regionálním operačním programu, které se zaměřují na podporu komunitních center na principu nájemního bydlení.

Pro žadatele je připraveno přes 470 milionů korun. Mohou jimi být kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce a jiné zřizované či zakládané organizace, svazky obcí a jejich organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. Žádosti o podporu lze podávat do 31. 10. 2016.

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Světová konference IUT, Vídeň 3.- 4.10.2019 - Globální bydlení - Akce – ne pouze slova
Kdo zdražuje bydlení?
O bydlení nejen sociálním.
Česko sbírá podpisy za nastavení pravidel dostupného bydlení v EU
SON ČR se připojuje k Evropské iniciativě za dostupné bydlení!