Aktuality
Návrh zákona o sociálním bydlení by mohl být předložen vládě na podzim tohoto roku
02.08.2016 | Infoservis SON | Bytová politika | Přečteno: 5 119x
MMR ČR jednalo s MPSV ČR o sociálním bydlení - návrh zákona o sociálním bydlení by mohl být předložen vládě na podzim tohoto roku. Jeho tvorbu doposud částečně zdržovaly i kompetenční spory. Resorty se na jednání dohodly, že zákon se předloží vládě společně s prováděcími předpisy a metodika, tak aby bylo možné zákon posoudit jako celek a že sociální byt je z pohledu stavebně technického jeden, ale bude se lišit dle typu uživatele v závislosti na poskytování či neposkytování sociální péče.

Zákon o sociálním bydlení by měl podle ministryně pro místní rozvoj ČR Karly Šlechtové pomoci řešit bytovou situaci sociálně slabých lidí a zejména rodin, protože množství chudých rodin s dětmi vzrůstá. Má umožnit, aby i děti z těchto rodin mohly vyrůstat a žít trvale ve slušných podmínkách. MMR ČR stále prosazuje pojetí sociálního bydlení jako systému nástrojů v sociální a bytové politiky, který pomáhá lidem v bytové nouzi. Zákon by měl stanovit nejen základní parametry sociálního bytu, ale i hlavní standardy tzv. sociální práce, navazující na prevenci ztráty bydlení a jeho udržení. Teprve v případě, že poskytnutí sociálních dávek nebudou stačit k vyřešení bytové nouze člověka, měl by mu být poskytnut sociální byt. V červnu 2016 došlo dle MMR ČR mezi zúčastněnými ministerstvy k dohodě o respektování kompetencí a potřebnosti spolupráce s dalšími resorty především s MF ČR, MV ČR a také se zástupci samospráv.

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
TISKOVÁ ZPRÁVA MPSV
Úspěšné Dny nájemního bydlení v Ostravě
Pronajímatel nesmí po nájemci požadovat „poplatek či nájemné“ za vybavení bytu
Mezinárodní unie nájemníků - POZIČNÍ DOKUMENT IUT
Bytová politika v ČR, současnost a budoucnost, akce kulatý stůl ze dne 18.6.2018