Aktuality
Slavnostní shromáždění SON ČR
21.11.2016 | Infoservis SON | Bytová politika | autor: Eva Novotná | Přečteno: 5 288x

Slavnostní shromáždění SON ČR ke 125. výročí založení prvních nájemnických spolků na území dnešní ČR a především k 25. výročí obnovení činnosti Sdružení nájemníků ČR ( dříve Sdružení pro ochranu nájemníků) konané 15. listopadu 2016 ve velké zasedací místnosti Domu odborových svazů v Praze na Žižkově.

Foto: Slavnostní shromáždění SON ČR

Jednání zahájil místopředseda SON Jan Vozárik. Přivítal všechny přítomné a sdělil, že záštitu nad slavnostním shromážděním udělili prezident české republiky pan Miloš Zeman a předseda Senátu PČR pan Milan Štěch.

V úvodu v souvislosti s poskytnutými záštitami vystoupil místopředseda senátu PČR  Ivo Bárek. Uvedl, že poradny SON kvalitně působí na území ČR. Také v jeho senátním obvodu působí poradna SON.

Předseda SON Milan Taraba k historii sdružení nájemníků : činnost byla obnovena 17. listo-  padu 1991 pod názvem Sdružení na ochranu nájemníků. V roce 1996 se název svazu změnil na Sdružení nájemníků ČR. Poděkoval všem, kteří přispěli k založení činnosti  – Jaromíru Akrmanovi,  Petru Havlíkovi, Karlu Hanauerovi,  Stanislavu Křečkovi,  Janu Žvachtovi , z nichž někteří už nejsou mezi námi.

Dále Milan Taraba přivítal významné hosty a  to generálního tajemníka IUT Magnuse Hammara ze Švédska, členy organizace nájemníků z německých Drážďan, se kterými dobře spolupracují (mají milion členů), ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou, první náměstkyni Ministerstva práce a sociálních věcí Zuzanu Jentschke Stöcklovou, která má v kompetenci přípravu návrhu zákona o sociálním bydlení, delegaci z Ministerstva průmyslu a obchodu, předsedu Českomoravské komory odborových svazů Josefa Středulu  a delegace odborových svazů železničářů, horníků, kovo, dřevozpracujícího průmyslu,  zaměstnanců armády. Dále Stanislava Křečka, předchozího dlouholetého předsedu SON a současného zástupce veřejného ochránce práv, Františka Lébla, místopředsedu Svazu bytových družstev a společenství vlastníků, předsedu Rady seniorů ČR Zdeňka Pernese  (RSČR má s již 4 roky se  SON uzavřenou dohodu o spolupráci).

K historii. První nájemní spolky byly založeny v Praze v roce 1873. Celá Evropa v roce 1891 převzala rakouský systém spolků na ochranu nájemníků. V nově vzniklém Československu byly v roce 1918 vytvořeny dva programy – první k zachování obyvatelstva na venkově, kde nebylo nájemní bydlení, a druhý ve městech, kde stát i podniky stavěly nájemní domy jako dostupné bydlení. V květnu 1926 vznikl ve švýcarském Curychu po vzoru Rakouska  Mezi- národní svaz nájemníků. Československo patřilo k zakladatelům společně s organizacemi nájemníků z Německa, Maďarska, Švýcarska, Dánska, Švédska, Anglie, Francie, Rakouska  a Polska.  Za nájemní organizace  z Československa podepsal protokol  založení IUT (Interna-tional Union of Tenants) Alois Götz a za Ústředí nájemnických svazů a organizací v Česko- slovensku František Nedvěd. Za německé okupace byly v r. 1939 nájemní spolky zakázané.   V České republice bylo Sdružení na ochranu nájemníků založeno 17. listopadu 1991.

V roce 1992 byl na obce převedený veřejný majetek - milion státních bytů. Velký počet těchto bytů obce  prodaly.  Připravuje se skupina, která by měla  pracovat na nápravě současného stavu. Podle koncepce bytové politiky MMR máme zakotveno, že bydlení je odpovědnost každého jednotlivce a potřební mají nárok na sociální příspěvek. Dochází   k mnoha křivdám. Budeme spolupracovat s politickými stranami, aby byly dodržovány mezinárodní úmluvy.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová hovořila o tom, jak ministerstvo podporuje bydlení. Prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení jsou poskytovány  finance na domy s pečovatelskou službou, komunitní domy bez sociálních služeb, dotace  na bezbariérové vstupy. Příští rok bude podpora pro mladé lidi. Střední vrstvy nepodporují, jen když poklesne stálý příjem. Novému zákonu se musí přizpůsobit celá bytová politika. Poté se z jednání omluvila z důvodu důležitého jednání ve sněmovně.

Magnus Hammar vystoupil za IUT. Je ze Stockholmu, v České republice má dobré přátele a rád za nimi jezdí. Vzpomněl s lítostí úmrtí Anny Pachtové, která SON v IUT zastupovala a které si velmi vážil. Milan Taraba se stal jeho učitelem. V roce 1991 mu ukázal, jak dobrá byla situace v bydlení v České republice, která ostatním zemím mohla ukázat cestu. Dnes je to jiné. Je důležité v zemích střední a východní Evropy pracovat.  Mnoho zemí se vrací  zpět   k nájemnímu bydlení, oba druhy bydlení jsou důležité. SON i Milan Taraba se  snaží pracovat na tom, jak bydlení řešit. Starají se o to, aby nájemníci žili v bezpečí a měli svá práva, aby měli domov. Ve Švédsku je nájemní  a vlastnické bydlení na stejné úrovni. Vize pro bydlení – každý podle svých momentálních potřeb a podle svých vlastních rozhodnutí. Nejvyšší procento nájemního bydlení je ve Švýcarsku – 60 %. Ve  velkých městech  až 80 %. V nájem-  ním bydlení se občané cítí bezpečně. V zemích, kde platí, že žít v nájemním bydlení je ostuda, je nájemního bydlení málo. Je velmi důležité, aby v bydlení fungovala flexibilita  a dostupnost.

Zuzana Jentschke Stöcklová , Návrh zákona vzbuzuje jisté kontraverze, nelíbí se, že dává obcím povinnosti dostupného sociálního bydlení ve městech, na potřeby stěhování za prací a také přizpůsobení momentálním potřebám v bydlení. Hypotéka by neměla být při potřebně bydlení pro občany jedinou možností. Než obce prodaly velkou část bytového fondu, který na ně stát převedl, nájemní bydlení převažovalo. Nyní dává stát do dávek na bydlení každoročně 13 miliard. Obcím budou několikanásobně navýšeny dávky na sociální pracovníky.

Josef Středula, Poděkoval  Sdružení nájemníků za pomoc ohroženým nájemníkům v poradnách proti šíleným vlastníkům, kteří chtějí z bytů levné nájemníky vypudit a nehledí na sociální situaci člověka. Sám by si přál takové nájemní bydlení, jako mají občané ve  Vídni, kteří dosahují  v 60-75 % na průměrný výdělek. Důchodci u nás se bojí ztráty bydlení, zasloužili by si důstojně dožít. Nůžky mezi průměrnými mzdami, kde odbory bojují za konec levném práce, a průměrnými důchody (11.300 Kč ) se neustále rozevírají. Hovořil i o problémech zahraničních dělníků, kteří pracují za nízké mzdy, nemají důstojné ubytování a ještě jsou okrádáni  zprostředkovateli práce. Jsme v ČR na 30% srovnatelné mzdy s vyspělými evropskými zeměmi. Důchody jsou ještě nižší.

Milan Taraba, Upozornil na Hospodářské noviny ze dne 14. a 15. listopadu, které informují o změnách v poskytování hypoték na bydlení. V ČR je 4.100 tisíc trvale obydlených bytů. Na běžnou obměnu by se mělo ročně postavit 41 tisíc bytů. Staví se ale jen 1/3 – 17 tisíc bytů.

Zdeněk Pernes , V Německu je 55 % nájemních bytů, v Rakousku 43 %, v České republice 19,9 %. Češi z nájemních bytů odcházejí, protože jsou drahé a bez jistot. Stát způsobil deregulací nájmů deficit 682 tisíc bytů. 

František Lébl,  Jsou obrovské problémy společenství vlastníků, zvláště na severu Čech a Moravy. V ČR máme 10 tisíc BD    a 60 tisíc SVJ. Systém bytových družstev poskytuje lepší možnosti a jistoty než SVJ.

Milan Taraba, Bytová družstva se začala zakládat před  160 lety a postavilo se celkem 962 tisíc bytů. Bylo největší chybou přerušení tohoto řetězce. Obcím nic nebrání v tom, aby přes Státní fond rozvoje bydlení postavily sociální bytová družstva. Není zájem.

Stanislav Křeček, Poděkoval Milanu Tarabovi za vykonanou práci.  Již 25 let vedou ústupovou válku ve změnách zákonů pro bydlení. Bytová politika není zastřešena a řešení je v nedohlednu. Zákon o sociálním bydlení nepomůže. Čeká ještě hodně práce. Máme zbytnělé pojetí vlastnického práva. Lidé utíkají do vlastnického bydlení před drahým nájmem.

V Prachaticích 19.11.2016 zpracovala účastnice jednání Eva Novotná

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Foto k článku
Další články
Titulek
Důležité upozornění - kanceláře SON ČR do odvolání uzavřeny
TISKOVÁ ZPRÁVA MPSV
Úspěšné Dny nájemního bydlení v Ostravě
Pronajímatel nesmí po nájemci požadovat „poplatek či nájemné“ za vybavení bytu
Mezinárodní unie nájemníků - POZIČNÍ DOKUMENT IUT