Aktuality
Družstva fungují lépe než společenství vlastníků jednotek.
10.01.2017 | Infoservis SON | Bytová politika | Přečteno: 2 938x
Nadpis vyjadřuje dlouhodobý postoj Sdružení nájemníků ČR a jsme velmi rádi, že se k němu připojili i zástupci firem, které staví jak byty do vlastnictví tak i družstevní byty. Např. finanční ředitel společnosti Finep pan Štěpán Havlas napsal: osobně vnímám jeden velký rozdíl mezi SVJ a družstvem. Jde o to, že družstvo má jasně definované stanovy a tedy i „pravidla hry“ za jakých družstvo funguje, hlasuje, schvaluje. Chod společenství vlastníků jednotek je v tomto ohledu velice netransparentní a mnohdy nefunkční.

K tomu dodává předseda SON ČR Ing. Milan Taraba: v domech SVJ dochází k situaci, kdy některé byty jsou pronajímány v podstatně jako ubytovny a tím ruší ty vlastníky, kteří byty potřebují pro své bydlení. V neposlední řadě dochází též k tomu, že někteří vlastníci neplatí stanovené poplatky a spory o vymáhání dluhů jsou dlouhodobé a často prakticky bez výsledků a dále, že uživatelé bytů v nájmu jsou často vícečetné skupiny, přičemž za služby se platí podle počtu osob v rodině vlastníka. Kontrola tohoto stavu a náprava je obtížná.

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Důležité upozornění - kanceláře SON ČR do odvolání uzavřeny
TISKOVÁ ZPRÁVA MPSV
Úspěšné Dny nájemního bydlení v Ostravě
Pronajímatel nesmí po nájemci požadovat „poplatek či nájemné“ za vybavení bytu
Mezinárodní unie nájemníků - POZIČNÍ DOKUMENT IUT