Aktuality
Sociální bydlení – Česká televize
22.05.2017 | Z tisku | Bytová politika | Přečteno: 471x
Předseda Sdružení nájemníků ČR Ing. Milan Taraba se zúčastnil diskuse v pořadu máte slovo dne 19.5.2017 na ČT 1 se zaměřením na legislativní úpravu sociálního bydlení v ČR. Odborné diskuse se dále zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová jako předkladatelka návrhu zákona, poslanec Marek Benda za odpůrce a další hosté. Milan Taraba ve svém vystoupení tlumočil stanovisko SON ČR i Rady seniorů ČR k zákonu o sociálním bydlení.

Zákon o sociálních bydlení by měl být chápán jako povinnost zajistit důstojné bydlení i pro občany sociálně ohrožené, např. osamělé seniorky, matky samoživitelky s dětmi, zdravotně postižené spoluobčany apod.  Existence tohoto zákona je nutností, podmínkou pro sociálně citlivou společnost ačkoliv nebude vždy všemi občany chápán jako potřebná priorita.

Nedostatek či opožděná sociální práce s lidmi na okraji společnosti přináší často lokální animozity a často ohrožuje i zachování vlastnických práv v družstevních bytech či ve společenství vlastníků jednotek a rozmáhající se obchod s chudobou.

Zbývá věřit, že většina občanů pochopí nutnost vzniku sociálního bydlení a odkládání přijetí zákona považujeme za nedůvodné.

Dále předseda SON ČR upozornil na stále se zvyšující náklady nájemního bydlení v porovnání s příjmy v mnohých domácnostech. Dle údajů publikovaných v médiích dosáhlo tržní nájemné v Praze Kč 317/m2, v Brně Kč 225/m  a za celou ČR částky Kč 178/m2. Proti tomu například průměrný příjem osamělé seniorky je Kč 10.680 Kč. Dalším značným problémem je absence levnějších malometrážních bytů pro jednočlenné domácnosti. Dle údajů ČSÚ by bylo třeba postavit mi. 77 tisíc těchto bytů. SON ČR pro domácnosti ohrožené chudobou požaduje byty veřejného sektoru s nákladovým nájemným na místo se zvyšujících a často zneužívaných dávek na bydlení. Příspěvky na bydlení by měly být přiznávány pouze domácnostem bydlících v soukromém sektoru a to vždy s porovnáním s místně obvyklým nájemným. 

Www: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/
Další články
MILAN TARABA ze Sdružení nájemníků říká: „Bydlení je základní sociální právo“
Tisková konference SON ČR konaná dne 22. 6. 2016
Německý den nájemníků 2017
Akademie pro bytové domy
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Sdružení místních samospráv se dohodly........