Aktuality
MILAN TARABA ze Sdružení nájemníků říká: „Bydlení je základní sociální právo“
05.01.2018 | Z tisku | Bytová politika | Přečteno: 1 782x
Problematika bydlení se dostala do centra zájmu nejen kvůli tomu, že jednu z priorit vlády – zákon o tzv. sociálním bydlení – se nepodařilo naplnit. Rostoucí ceny bytů i nájmů činí totiž bydlení stále méně dostupným i pro střední třídu. O této zásadní problematice jsme hovořili s předsedou Sdružení nájemníků a s expertem na tuto problematiku, s Milanem Tarabou.

Milan Taraba uvedl, že bytová koncepce se příliš orientovala na vlastnické bydlení, nestaví se dostatečně nájemní a družstevní byty. Dostupnost bydlení se rozhodně nezlepšuje. Ceny bytů za deset let se v Praze zdvojnásobila, zatímco platy vzrostly asi o čtvrtinu, to je katastrofa, říká Taraba.

Taraba se rovněž domnívá, že metodika nastavení výpočtu nájemného je u nás, na rozdíl od Německa či Rakouska, ohrožující pro řadu skupin. V Německu u nájemních bytů se stanoví tzv. „zrcadlo nájmu“, které zabraňuje zbytečným soudním sporům a vytváří stabilitu a předvídatelnost vývoje nájmu, což nakonec vyhovuje všem stranám.

Nájemné roste meziročně o 10-16%, což je v kontextu Evropy neuvěřitelné číslo. Je to dáno i tím, že je velmi malá výstavba domů s nájemními byty. Nabídka těchto bytů je velmi malá, kdyby nebyla bytová družstva, měli bychom krizovou situaci.

Taraba také kritizoval systém Airbnb, který zhoršuje vztahy mezi obyvateli domu. Je podle jeho názoru potřeba zasáhnout proti tomuto systému, který deformoval původní ideu sdílení. Praha připravuje regulaci, protože to mimo jiné vede i k poklesu počtu obyvatel daných čtvrtí. Berlín například již upravil, že nájem bytu na dva či tři dny není možný.

Taraba hovoří o dvou zásadních dluzích v oblasti bytové problematiky – dostupné bydlení pro mladou generaci a druhé téma jsou sociální byty. Podle Taraby by mělo téma řešit Ministerstvo pro místní rozvoj, neočekává žádné velké změny v koncepci sociálního bydlení. Jako závažnější ale považuje otázku dostupného bydlení. V ČR existuje 70 000 společenství vlastníků v celé republice, je to obvykle jeden dům, ilustroval Taraba rozpad bytových družstev. Bydlení patří mezi pět základních sociálních práv, zdůraznil na závěr Milan Taraba.

28. prosince 2017 20:00

Www: http://ecofin.cz/video/231249/milan-taraba-ze-sdruzeni-najemniku-rika-bydleni-je-zakladni-socialni-pravo
Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Německé předsednictví EU - Nová Lipská charta (the new Leipzig Charter)
Světová konference IUT, Vídeň 3.- 4.10.2019 - Globální bydlení - Akce – ne pouze slova
Kdo zdražuje bydlení?
O bydlení nejen sociálním.
Česko sbírá podpisy za nastavení pravidel dostupného bydlení v EU