Aktuality
Tisková konference SON ČR ze dne 28.6.2018
29.06.2018 | Z tisku | Bytová politika | Přečteno: 1 999x
Tiskovou konferenci SON ČR zahájila Mgr. Lenka veselá, přivítala přítomné a seznámila je s programem tiskové konference. Předseda Sdružení nájemníků ČR Ing. Milan Taraba seznámil přítomné se situací v bytech RESIDOMA (bývalé byty OKD) o postoupení údajných pohledávek společnosti Arca Services (nyní společnost pod názvem Serbina Consulting a.s.)

SON ČR se domnívá, že dochází ke zneužívání nájemců bytů a požádalo nástupce výše uvedené společnosti  o smírně řešení a ukončení smluv, a tedy aby se:

  • zdržela se jakéhokoliv nakládání s údajnými pohledávkami nájemců, které převzala na základě údajného porušení závazku dle čl.7.6. odst.(d) Smlouvy o koupi akcií, a to  Smlouvou o postoupení pohledávek,
  • všechny dosud uzavřené Smlouvy o postoupení pohledávek vzniklých z titulu údajného porušení závazku dle čl.7.6. odst.(d) Smlouvy o koupi akcií právně relevantním způsobem ukončila,
  • další Smlouvy o postoupení pohledávek vzniklých z údajného porušení závazku dle čl.7.6. odst.(d) Smlouvy o koupi akcií neuzavírala.

Ve druhé části předseda SON informoval o jednání s náměstkem MMR ČR Ing. Davidem Koppitzem  ve věci postupného provádění vládního programu v oblasti bytové politiky  zejména o spolupráci při revizi koncepce bytové politiky do roku 2030, modernizace právní úpravy SVJ a BD k posílení a garanci uplatňování vlastnických práv k bytům, zvyšování objemu finančních prostředků na podporu dostupného bydlení pro seniory, mladé začínající rodiny,  zdravotně postižené, matky samoživitelky a obecně pro domácnosti s nižšími příjmy. Dále se bude jednat o opatření pro zlepšení technické a občanské infrastruktury a revitalizaci sídlišť. SON bude dále spolupracovat na závazku urychleně přijmout zákon o sociálním bydlení a zákonné opatření a pravomoci pro obce, uplatňovat u developerů podíl na obsazování bytů i sociálně slabšími domácnostmi v rámci developerské výstavby. SON také vítá závazek přijetí zákona o zamezení nekalých praktik některých realitních kanceláří v zájmu ochrany spotřebitele. Milan Taraba se také v rámci tiskové konference zmínil o petiční akci za dostupné bydlení iniciativou Bydlet – žit s tím, že SON ČR tuto petici podporuje (příloha). Následně bylo v diskusi zdůrazněno porušování pravidel tzv. sdíleného bydlení.

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
petice za dostupné bydlení---
Další články
Titulek
Německé předsednictví EU - Nová Lipská charta (the new Leipzig Charter)
Světová konference IUT, Vídeň 3.- 4.10.2019 - Globální bydlení - Akce – ne pouze slova
Kdo zdražuje bydlení?
O bydlení nejen sociálním.
Česko sbírá podpisy za nastavení pravidel dostupného bydlení v EU