Aktuality
SON nabízí pomoc nájemníkům RESIDOMO uvedeným v omyl!
07.12.2018 | Z tisku | Bytová politika | Přečteno: 1 898x
Tisková zpráva ze dne 7. 12. 2018
Ostrava – Ke zneužití nájemců bytů společnosti RESIDOMO, s.r.o. došlo podle slov předsedy Sdružení nájemníků ČR (SON) Milana Taraby v souvislosti s postoupením údajných pohledávek nájemníků ve prospěch společnosti Arca Services a.s., nyní společnost Serbina Consulting a.s. S žádostí o pomoc při řešení tohoto problému se na sdružení obracejí jak jeho členové, tak nájemníci bytů společnosti RESIDOMO. „SON chrání zájmy nájemníků, nechceme, aby bylo zneužito neznalosti těch, kteří postoupili společnosti Serbina Consulting údajné pohledávky a byli uvedeni v omyl. Proto máme připraven vzorový dokument s návodem, jak smlouvu o postoupení údajné pohledávky zrušit,“ uvedl předseda sdružení SON Milan Taraba.

Sdružení SON vnímá jednání společnosti Serbina Consulting  jako pochybné, podvodné a nebezpečné. SON již dříve společnost Serbina Consulting  na její podvodné jednání připomínající „šmejdy“ upozornilo a požádalo, aby všechny dosud uzavřené smlouvy o postoupení pohledávek právně relevantním způsobem ukončila. Sdružení SON nájemníkům doporučilo obrátit se na advokátní kancelář JUDr. Tomáše Sokola, která v říjnu poslala v zastoupení dvou nájemkyň společnosti Serbina Consulting sdělení, že uzavřené smlouvy považují za neplatné (tzv. dovolání se neplatnosti smlouvy). Svým klientům tím garantovala, že tyto dvě smlouvy o postoupení pohledávky jsou vzhledem k podvodnému postupu společnosti Serbina Consulting neplatné.

Vzorový dokument si mohou zájemci z řad nájemců vyzvednout v ostravském regionálním poradenském centru SON, které jim v této věci rovněž poskytne další pomoc a spolupráci.

Kontakt:  Regionální poradenské centrum SON Ostrava, ulice 28. října 165/68,
tel. 604 598 939

O sporu Arca Services a RESIDOMO

Společnost Arca Services a.s. slovenského miliardáře Pavola Krúpy podala žalobu ve věci náhrady škody. Ta měla údajně vzniknout jedné nájemkyni bytu dřívějšího OKD, a.s. tím, že této nájemkyni nebylo přiznáno právo na přednostní odkup těchto bytů za zvýhodněných podmínek (údajně 40 000 korun za byt stanovených v privatizační smlouvě z roku 2004) při převodu společnosti RPG Byty, s.r.o. na nového vlastníka v roce 2015. Tím jí měla vzniknout údajně pohledávka, kterou pro ni společnost Arca Services a.s. na dnešním majiteli bytů, společnosti RESIDOMO, s.r.o. vymůže. Nicméně Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky již v roce 2011 vydal nález, podle něhož při převodu bytů OKD v rámci převodu společnosti k porušení privatizační smlouvy nedochází.

Společnost Arca Services a.s. dále podala insolvenční návrh na společnost RESIDOMO, s.r.o. rovněž založený na stejné pohledávce nájemkyně bytu údajně vzniklé tím, že jí někdejší majitelé firmy v čele se Zdeňkem Bakalou byt neodprodali. Usnesením Krajského soudu v Ostravě byl tento insolvenční návrh odmítnut jako zjevně bezdůvodný, což potvrdil i odvolací Vrchní soud v Olomouci.

 

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
Mezinárodní den nájemníků 2020
Německé předsednictví EU - Nová Lipská charta (the new Leipzig Charter)
Světová konference IUT, Vídeň 3.- 4.10.2019 - Globální bydlení - Akce – ne pouze slova
Kdo zdražuje bydlení?
O bydlení nejen sociálním.