Aktuality
Úspěšné Dny nájemního bydlení v Ostravě
18.03.2019 | Infoservis SON | Bytová politika | Přečteno: 2 065x

Sdružení nájemníků ČR uspořádalo ve dnech 13. – 14. 3. 2019 pod patronacemi Andreje Babiše, předsedy vlády ČR, Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj ČR, Jany Maláčové, ministryně práce a sociálních věcí ČR, Tomáše Hanzela, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Svazu měst a obcí ČR, Moravskoslezského kraje, Statutární města Ostrava a Česká společnosti pro rozvoj bydlení mezinárodní konferenci s cílem zvýšit dostupnost bydlení v ČR touto formou i pro domácnosti s nižšími příjmy a dále pak regeneraci nájemního a družstevního bydlení.

Foto: Dny nájemního bydlení Ostrava

Současná situace v Česku v oblasti bydlení není dobrá, jak uvedl předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba. Dne 27. února 2019 uveřejnila Evropská komise zprávy z členských zemí jako součást analýzy evropského trimestru. V České republice dle této zprávy hrozí ztráta bydlení a růst bezdomovectví u domácností s podprůměrnými příjmy, zatímco související politika chybí, žádné plány na úpravu do roku 2023 nejsou k dispozici.

V této souvislosti na konferenci vystoupili především zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí s návrhy na postupné zlepšování situace v dostupnosti bydlení. S podrobnou prezentací vystoupil i prezident Mezinárodní unie nájemníků (International Union of Tenants) pan Sven Bergenstråhle, dále pak představitelé bytového družstevnictví, Svazu měst a obcí, partnerských nájemnických organizací z Německa a Slovenska, zástupci vědecké a odborné veřejnosti. Předseda Rady seniorů ČR Dr. Zdeněk Pernes ve svém vystoupení představil podrobně závěry III. Sjezdu RS ČR pro bydlení seniorů.

 

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Prezentace MMR ČR---
Prezentace MPSV---
Prezentace SMO ČR---
Prezentace ČSRB---
prezentace RS ČR---
prezentace SČMBD---
Prezentace RESIDOMO---
prezentace Deloitte---
prezentace IUT cz---
Prezentace nájemnické organizace Drážďany---
prezentace IUT---
---
Další články
Titulek
Důležité upozornění - oznámení o zrušení pevných linek SON ČR
TZ: Desítky odborníků, politiků a aktivních občanů vyzývají k nestrannému rámování diskuse o krizi bydlení
Bytová novela občanského zákoníku
Koncepce bydlení Statutárního města České Budějovice
Projekt „Podpora sociálního bydlení- zpravodaj