Aktuality
Festival bydlení - Lyon 4.-7.června 2019
10.06.2019 | Časté dotazy | Nájemní bydlení | Přečteno: 1 439x
V rámci Festivalu bydlení konaném v Lyonu 4.-7.června 2019 proběhl také třetí ročník udělování cen Evropské zodpovědně bydlení - ERHIN. V odborné porotě byl také zástupce České republiky.
Paní Lenka Tarabová zastupuje Sdružení nájemníků ČR /dále SON/ v představenstvu Mezinárodní unie nájemníků - IUT. SON je členem představenstva IUT již od roku 1993 a podílí se na přípravě klíčových dokumentů situovaných v Evropské komisi.
V Evropě je současně značný problém se zajištěním dostupného bydlení. Právě proto se spojily organizace Housing EUROPE (je zastoupeno i MMR ČR), DELPHIS - Housing and Innovation a IUT – International Union of Tenants.

Vítězové ocenění ERHIN

Pro třetí ročník ocenění ERHIN jsme obdrželi rekordní počet 86

podaných projektů v pěti kategoriích ze 16 zemí, a tak rozhodování o pěti výhercích a

finalistech bylo pro porotu náročným úkolem.

S potěšením oznamujeme vítěze letošních cen Evropského zodpovědného bydlení

Vítěz kategorie „spravedlivé financování dostupnosti bydlení“:

Proti spekulacím v bytové politice - Barcelona, Španělská

veřejná společnost Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitacio (IMHAB), jako součást

výhledového práva na plán bydlení na období 2016–2025, sledoval „místně zaměřené spekulace

politiky bydlení “- které mimo jiné zahrnovaly selektivní pořízení soukromých bytových jednotek, mobilizaci dostupného bydlení prostřednictvím dvoustranných dohod soukromých pronajímatelů.

Co se porotě líbilo?  Anne Vitaa (Finský svaz nájemníků):

 Barcelonský model je silné plánování bydlení, které může regulovat trh soukromého sektoru

 Sociální bydlení v centru města. Inovační aspekty řešení eroze

bytového fondu v gentrifikovaných oblastech.

Replikovatelnost: zájem zapojit další města a inspirovat vedení měst a obcí, jak řešit problém vystěhování.

 Zvýšení cenově dostupného a veřejného bydlení ve městě, které má nízkou úroveň tohoto druhu bydlení

Vítěz kategorie „více než střecha – podpora komunit rovných příležitostí“

Nettelbeckplatz - Experimentální způsob obnovy sídliště v Berlíně

Berlín, Německo

Bytové družstvo Berlin Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG sledovalo

experimentální a inovativní obnovu komplexu sociálního bydlení z roku 1970, která

představovala úpravy a doplnění / rozšíření (moderních bytů, ateliérů, řešení společného bydlení pro různé domácnosti) s využitím inovativních stavebních strategií,

energeticky úsporných technologií, zlepšováním dostupnosti, rozšiřováním společných prostor a

podporou samosprávné komunity.

Co porota ocenila? Paulus Jansen (ředitel Woonbond):

 Tento projekt je kombinací několika opatření, jako je například renovace

bývalého bytového fondu podle standardů energetické účinnosti, sociálního a funkčního mixu,

kombinuje bytové prostory s uměleckými a řemeslnými studii, společnými prostory a společným zázemím pro seniory a účast místní komunity.

 Projekt je kopírovatelný pro ostatní družstva a komunitní investory.

 Zajisštění dalších 4.200 m2 obytné plochy vytvořené re-designem bez

vlivu na velikost nebo kvalitu stávajících veřejných ploch

 Holistický přístup se silnou účastí obyvatel.

Vítěz kategorie „vedoucí inovací, činitelé spravedlivé energetické transformace“

Moerwijkzicht Breda - Roosendaal, Nizozemsko

Nezisková organizace Alwel - chtěla, aby jejich bytový komplex byl v budoucnosti udržitelný,

tak iniciovala významnou energetickou rekonstrukci 241 sociálních bytů. To zahrnovalo mnoho

činností, včetně úplného odpojení od dodávek plynu, zlepšení izolace a

větrání, zvýšený komfort, snížená spotřeba, modernizace osvětlení a oken,

nový celkový estetický vzhled a design. Byli to však rezidenti, kteří se zapojili do intenzivní spolupráce (obyvatelé 25 různých národností) a právě návrh kontaktní osoby z řad 25 obyvatel byl významným faktorem v úspěchu projektu.

Co se porotě líbilo?  Eddie Jacquemart (prezident Confédération National du Logemont – CNL):

 Moerwijkzicht Breda je jedním z prvních rozsáhlých projektů v Nizozemsku, kde bylo vytápění zemním plynem nahrazeno vytápěním místním

 Do projektu jsou silně zapojeni nájemci

Byla výrazně snížena spotřeba na vytápění bytu; obyvatelé platí nižší životní náklady než před rekonstrukcí, mají pohodlnější domov se zdravějším vnitřním klimatem a emise CO2 v budovách se snížila na nulu.

Vítěz kategorie „budování strategických aliancí, podpora účasti komunity“

Projekt Kaleidoscope - Villeneuve-Saint-Georges, Francie

Veřejná bytová společnost Villeneuve-Saint-Georges OPH rozpoznala strukturální výzvy

v této oblasti a zranitelnost obyvatel komunity. Shledali také nutnost zapojení nájemníků pro rozvoj rozhodovacích procesů – politika 100% účasti. V praxi to znamená mimo jiné stanovení priorit projektů, sdílení nápadů, monitorování oblasti, participační pracovní tábor.

Porota ocenila – Lenka Tarabová ( Sdružení nájemníků ČR – SON)

Projekt Kaleidoscope umožnil silné zapojení rezidentů v jedné z nejvíce

slabých oblasti v Ile de France (56% sociálního bydlení, 38% domácností pod hranicí

chudoby, špatné životní podmínky z důvodu velkého objemu dopravy).

 Podpora sociálního mixu a soudržnost prostřednictvím sportovních aktivit, jako je společná výstavba městského stadionu, hřiště pro malé děti nebo kolektivní činnost a

přínos pro životní prostředí (vytvoření společné zahrady).

 Vytváření příležitostí a institucionálních struktur pro komplexní účast

nájemců a zúčastněných stran pro návrh nového projektu. Aplikace je velmi

transparentní a dobře zdokumentovaná.

S oceněním ERHIN Villeneuve-Saint-Georges OPH doufá, že přiláká pozornost umělců, architektů, sociologů, urbanistů atd., kteří se budou chtít podílet a přispívat novými nápady.

Vítěz kategorie „posílení týmu, oslovení měnících se potřeb zaměstnanců “

Power to the People - posílení týmu pro zlepšení služeb - Torino, Itálie

Veřejný subjekt ATC del Piemonte Centrale provedl strategické přeskupení

organizace, které zahrnovalo komplexní školení 100 zaměstnanců a také nově definovaný dialog se zúčastněnými stranami, připravil nové procedurální a manažerské postupy a přístupy orientované na služby.

Porota ocenila -  Barbaru Steenbergen (vedoucí styčné kanceláře EU, IUT)

 Změna řízení výrazným zapojením rezidentů a zaměstnanců a zaměření na více problémů: o

1) předcházení a řízení opožděných plateb;

2) Společné předpisy a metody pro zlepšení účinnosti a efektivnosti smluv o poskytování služeb a dodávek, organizování školení pracovníků s cílem vytvořit více pracovníků s manažerskými dovednostmi.

3) Správa požadavků na údržbu sídlišť spolu s obyvateli. Běžná údržba byla znovu definována přiřazením 500 000 EUR ročně na opravy prováděné samotnými rezidenty.

 V obtížném kontextu sociálního bydlení, jako je tomu v Itálii, může tento projekt inspirovat změnu v celé zemi, protože je exportovatelný.

Odpovědi na otázky zahraničních médií členky poroty Lenky Tarabové – SON

1. Na co jste obzvláště hrdá v letošním ročníku cen Evropského zodpovědného bydlení

Ocenění 2019?

Ocenění EHRIN je velmi dobře organizováno. Je důležité zdůraznit osvědčené postupy. Překvapuje mě počet předložených kvalitních projektů a množství solidarity v různých částech Evropy.

2. Jaká je Vaše zkušenost s účastí v porotě ERHIN 2019 a jaký dojem chcete sdílet?

Chtěla bych poděkovat za možnost být součástí panelu odborníků. Každá nová výzva je pro mne přínosem. Bylo mi dovoleno, alespoň virtuálně navštívit různé kouty Evropy a vidět mnoho lidskosti.

3. Jaké pozitivní dopady mohou tyto iniciativy přinést do Evropy, do sektoru bydlení a (nejdůležitější) nájemcům?

Toto je nástroj, který lze ukázat v různých zemích, že když se chce, tak to jde. Není třeba vymýšlet nové věci, ale být inspirován projekty, které fungují dobře a mají pozitivní výsledky. Nájemníci jsou důležitou součástí obyvatelstva každé komunity a toto zrcadlí, jak důležití jsou. Jak lze učinit jejich životy šťastnějšími, pohodlnějšími a sociálnějšími.

Www: https://www.youtube.com/playlist?list=PLiSlXg3Q3z_bM6jWaK88eMRBOZfF-u3b6
Do systému vložil:
Pačesová Klára
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Tisková zpráva - ang.---
ERHA brožura---
Další články
Titulek
Nájemné se hradí předem
Promlčecí lhůta na nedoplatky je tříletá
Služby a trvalý pobyt
O vyklizení bytu rozhoduje soud
Nájemné plaťte za zesnulého