Aktuality
SON ČR se připojuje k Evropské iniciativě za dostupné bydlení!
14.06.2019 | Z tisku | Bytová politika | Přečteno: 1 207x
Evropská města se stále častěji potýkají s klesající dostupností bydlení „BYDLENÍ NENÍ ZBOŽÍ jako například zlato, ale lidské právo. Vlády musí jednat“ uvedla zvláštní zpravodajka OSN pro odpovídající bydlení Leilani Farha na konferenci ve Vídni loňského roku s názvem „Bydlení pro všechny“.

SON ČR Evropskou občanskou iniciativu pro dostupné bydlení jednoznačně PODPORUJE. Cíle iniciativy, které požadujeme:

  • Snadnější přístup k dostupnému bydlení pro všechny;
  • Výjimku z Maastrichtských kritériích na veřejné investice do dostupného bydlení;
  • Zajištění jednoduššího čerpání financí z EU pro veřejné a neziskové organizace poskytující dostupné bydlení;
  • Narovnání podmínek mezi tradičními modely ubytování a provozovateli digitálních platforem pro krátkodobé pronájmy a sestavení statistických podkladů k problematice bydlení;

Pokud se iniciativě do března roku 2020 podaří sebrat alespoň 1 milion podpisů občanů EU bude se muset požadavky zabývat EVROPSKÁ KOMISE a EVROPSKÝ PARLAMENT. K iniciativě se připojilo mimo jiné i hlavní město Rakouska Vídeň.

Sdružení nájemníků ČR oslovuje se žádostí o podporu Svaz měst a obcí ČR, spolupracující odborové svazy i obě odborové centrály, Radu seniorů ČR a bude jednat o podpoře iniciativy i s resortními ministerstvy. Petice na podporu iniciativy je možno podepisovat v poradnách SON nebo zasláním elektronicky dle informací na www.housingforall.eu

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Formulář prohlášení o podpoře Evropské občanské iniciativy - Housing for all---
Další články
Titulek
Mezinárodní den nájemníků 2020
Německé předsednictví EU - Nová Lipská charta (the new Leipzig Charter)
Světová konference IUT, Vídeň 3.- 4.10.2019 - Globální bydlení - Akce – ne pouze slova
Kdo zdražuje bydlení?
O bydlení nejen sociálním.