Aktuality
Světová konference IUT, Vídeň 3.- 4.10.2019 - Globální bydlení - Akce – ne pouze slova
10.10.2019 | Z tisku | Bytová politika | Přečteno: 1 581x
Prohlášení konference: do roku 2050 budou v městských oblastech žít téměř tři čtvrtiny světové populace. Regionální zpráva Evropské hospodářské komise OSN Habitat II o bydlení a rozvoji měst (2016) identifikovala ve městech klíčové výzvy: rozrůstání měst, zhoršování životního prostředí, změna klimatu, extrémní povětrnostní podmínky a technologický pokrok (automatizace a umělá inteligence). Tyto výzvy jsou navíc umocněny demografickými problémy stárnutí, nízkou porodností a migrací. V důsledku těchto výzev se tlak na infrastrukturu a sociální služby dramaticky zvýšil. Je třeba, aby města byla schopna zajistit a poskytnout adekvátní dostupné a zdravé bydlení, základní infrastrukturu a dopravní systémy pro všechny.

Dokumentární film „Push“, zaměřující se na právo na bydlení po celém světě, poukazuje na vážný nedostatek vládního závazku a absenci potřebných zdrojů. To způsobilo krizi v oblasti lidských práv, která postihla více než miliardu lidí, kde bohatí investoři sledovali pouze své finanční zájmy. (upoutávka viz: https://www.youtube.com/watch?v=k9Q4So4femM )

Podporujeme agendu 2030 a cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, zejména cíl 11.

Cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje jsou plánem k dosažení lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny. Cíl 11 se zaměřuje na to, aby města byla inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná. Toho lze například dosáhnout zajištěním přístupu k adekvátním, bezpečným a cenově dostupným systémům bydlení a dopravy.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/   

Akce:

Mezinárodní unie nájemníků a její členové se na své 21. světové konferenci ve Vídni dne 4. října 2019 dohodli o podpoře následujících cílů během příštího tříletého období takto: organizace nájemníků budou sledovat pokrok při dosahování cenově dostupného a slušného bydlení pro všechny a plnění agendy 2030, kde zbývá do dosažení cílů pouze 11 let.

Obecná práva:

 • Bydlení není zboží, je to základní lidské právo;
 • Nenechme politiky nebo mocenské boje vstoupit do cesty základním lidským potřebám bydlení;
 • Žádná vystěhování bez zajištění náhradního bydlení;
 • Každý by měl mít právo žít ve zdravém a bezpečném bydlení;
 • Měla by být zaručena bezpečnost nájmu bytu;
 • Neutrální politika nájmu bytu, pokud jde o zdanění, je zásadní;
 • Nikdo nesmí mrznout nebo naopak trpět horkem v případě, že nezvládá účty za klimatizaci či topení;

Hospodářská práva:

 • Vyjednávání o nájemném výhodné jak pro pronajímatele, tak pro nájemníky;
 • Žádné luxusní renovace jako výmluva pro zvýšení nájemného;
 • Zastavme prudce stoupající nájemné;
 • Zvažme efektivní strop nájemného tam, kde je to potřebné nebo nezbytné;

Plánování osídlení:

 • Je třeba se vyhnout „turistifikaci“ měst krátkodobými platformami nájemného na úkor místních obyvatel a zaměstnanců. Naše města by neměla být na prodej;
 • Spolupráce mezi vládami a místními orgány je nezbytná pro plánování současných a budoucích potřeb bydlení a boj proti finančním účelům;
 • Aby se zabránilo segregaci, měly by být více budovány tzv. smíšené čtvrti;
 • Nedostatek bydlení neovlivňuje pouze chudé, postihuje všechny;
 • Zásadní je účast nájemníků v komunitách;

Společenské plánování:

 • Migrace a změny klimatu mohou ovlivnit budoucí potřeby bydlení, a proto je nutné plánování;
 • Bydlení je národní kompetencí; nadnárodní intervence by se měly omezit pro usnadnění podmínek účinné politiky bydlení;
 • Výstavba bydlení v souladu s potřebami místní populace, klimatu a kultury;
 • Práva nájemníků jakožto spotřebitelů musí být chráněna;

Mezinárodní unie nájemníků (IUT) je nevládní, nezisková, zastřešující organizace pro globální nájemní organizace. Byla založena v roce 1926 v Curychu ve Švýcarsku. Od roku 1956 se její sídlo nachází ve švédském Stockholmu a od roku 2008 má zastoupení v Bruselu. Organizaci tvoří 72 národních a regionálních nájemních organizací ve 47 zemích a je financována z členských příspěvků. IUT je nestranická organizace, fungující na demokratických principech.

Účelem IUT je:

 • Podporovat výměnu informací a znalostí mezi svými členy;
 • Chránit zájmy nájemníků a propagovat dostupné a slušné nájemní bydlení po celém světě;

IUT považuje bydlení za základní lidské právo v každé společnosti. Bydlení je třeba řešit na lokální, vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Cenově dostupné a zdravé bydlení je jednou ze záruk míru a bezpečnosti, základním pilířem ve všech demokratických společnostech a nezbytnou součástí pracovní mobility. Nedostatek dostupného bydlení a bezdomovectví jsou hlavními složkami sociálního vyloučení.

 Ing. Milan Taraba, předseda

 

Www: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
EVROPSKÝ PARLAMENT hlasuje za dostupné bydlení - vítězný den!
Tripartita bydlení řešila koncepci, dostupné bydlení i aktuální situaci
Mezinárodní den nájemníků 2020
Německé předsednictví EU - Nová Lipská charta (the new Leipzig Charter)
Kdo zdražuje bydlení?