Aktuality
Aktuální přehled právních předpisů v souvislosti s epidemií koronaviru
28.04.2020 | Infoservis SON | Bytová politika | Přečteno: 1 210x
Ve sbírce zákonů ČR byly dne 24. 4. 2020 a 27.4.2020 zveřejněny právní předpisy, které by měly vést ke zmírnění dopadů v souvislosti s epidemií Koronaviru na nájemce bytů a nebytových prostor.

Dne 24.4.2020 vyšlo ve Sbírce zákonů ČR Nařízení vlády č. 202/2020 sb., kterým se stanový cenové moratorium nájemného z bytů. Po dobu účinnosti nařízení až do dne skončení mimořádných opatření při epidemii koronaviru nelze nájemné z bytů zvyšovat. Cenové moratorium bylo zrušeno nařízením vlády č. 265/2020 Sb. ke dni 5.6.2020.

Dne 27.4.2020 vyšel ve Sbírce zákonů ČR Zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěrů poskytnutého SFRB a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Nájemce bytu může požádat o odklad plateb nájemného za tzv. „rozhodnou dobu“ (což je doba, která je stanovena od 12. 3.  do 31. 7. 2020. Nájemce bude o odklad plateb žádat vždy pronajímatele, zákon sice žádnou formu nestanoví, ale lze doporučit, aby se nájemce obrátil na pronajímatele písemně, ať už formou dopisu nebo e-mailem, datovou schránkou (má-li) nebo nějakým jiným prokazatelným způsobem. Pronajímateli dále nájemce musí doložit, že se skutečně dostal do prodlení v důsledku opatření v souvislosti s epidemií koronaviru a to potvrzením od příslušného úřadu práce. Právě úřadům práce budou muset nájemci doručit podklady – listiny, které to budou prokazovat.  Formu a náležitosti těchto podkladů bude stanovovat metodický pokyn ministerstva. Neuhradí-li nájemce dlužné nájemné do konce roku, může mu dát pronajímatel okamžitou výpověď (tedy výpověď bez výpovědní doby).

Dne 27.4.2020 vyšel ve Sbírce zákonů ČR Zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužící podnikání.

Nájemce prostoru, kdy účelem nájmu je podnikání nájemce může požádat o odklad nájemného za dobu od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Nájemce bude žádat o odklad plateb pronajímatele, kterému musí předložit listiny prokazující, že se do finančních potíží dostal v důsledků opatření přijatých v souvislostí s koronavirovou epidemií. Tyto listiny musí doložit do patnácti dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného. Neuhradí-li nájemce dlužné nájemné do konce tohoto roku, může mu dát pronajímatel výpověď s 5denní výpovědní dobou.

Nájemci a pronajímatelé se na nás mohou obracet pro informace telefonicky (tel: 234 463 347, GSM: 608 828 419) nebo prostřednictvím e-mailu (info@son.cz). Fungujeme každý pracovní den.

Znění všech shora uvedených právních předpisů naleznete v příloze článku.

Do systému vložil:
Pačesová Klára
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
202/2020---
209/2020---
210/2020---
Foto k článku
Další články
Titulek
Koncepce bydlení České republiky 2021 +
Důležité upozornění - oznámení o zrušení pevných linek SON ČR
Slovo předsedy
TZ: Desítky odborníků, politiků a aktivních občanů vyzývají k nestrannému rámování diskuse o krizi bydlení
Bytová novela občanského zákoníku