Aktuality
61 - 75 z 479
Revize elektroinstalace hradí pronajímatel
Prezentace z konferencí
Telefonní linka v bytě a souhlas pronajímatele
Nájemce opustil byt
MMR: Konzultační dny pro obce k problematice bydlení v roce 2016
GLOBAL TENANT, čtvrtletní magazín IUT
Nová kniha pro nájemce
Úhrada oprav a běžné údržby v nájemních bytech
Spolupráce s odbory pokračuje
Zanedbaná údržba bytu
Ostrava - Workshop: prezentace ke stažení, fotogalerie
Vzorové projekty seniorského bydlení SFRB
Souhlas pronajímatele s přijetím osoby do domácnosti nájemce není třeba
Zasedání Výkonného výboru IUT v Amsterdamu
Užitečná spolupráce s výměnou zkušeností
61 - 75 z 479