Aktuality | Časté dotazy
1 - 15 z 71
Anketa pro mladé na stránkách SFRB
Nájemné se hradí předem
Promlčecí lhůta na nedoplatky je tříletá
Služby a trvalý pobyt
O vyklizení bytu rozhoduje soud
Nájemné plaťte za zesnulého
Přechod nájmu
Datum narození - povinný údaj?
Revize elektroinstalace hradí pronajímatel
Telefonní linka v bytě a souhlas pronajímatele
Nájemce opustil byt
Zanedbaná údržba bytu
Souhlas pronajímatele s přijetím osoby do domácnosti nájemce není třeba
Oznámit uzavření manželství je třeba i v případě, kdy si žena ponechá své příjmení
Změnu v počtu osob stačí oznámit jednomu ze spoluvlastníků domu
1 - 15 z 71