Aktuality | Časté dotazy
31 - 45 z 71
Telefonní linka v bytě
Prodej bytu, daň z převodu nemovitosti
Skokové zvýšení nájemného
Hrubé porušení nájemní smlouvy
Využití nájemního bytu k podnikání
Převod nájemní smlouvy
Pronájem družstevního bytu
Forma nájemní smlouvy
Bydlení v bytě po skončení nájemní smlouvy
Pronájem nebytových prostor k bydlení
Co je to pacht a jaký je rozdíl mezi nájmem a pachtem?
Běžná údržba a drobné opravy bytu
Služební byty
Spor o výši nájemného.
Výpověď z pronajatého bytu a povinnost zajistit náhradní byt
31 - 45 z 71