Aktuality | Časté dotazy | Nájemní bydlení
1 - 15 z 45
Nájemné se hradí předem
Promlčecí lhůta na nedoplatky je tříletá
Služby a trvalý pobyt
O vyklizení bytu rozhoduje soud
Nájemné plaťte za zesnulého
Přechod nájmu
Datum narození - povinný údaj?
Telefonní linka v bytě a souhlas pronajímatele
Nájemce opustil byt
Zanedbaná údržba bytu
Souhlas pronajímatele s přijetím osoby do domácnosti nájemce není třeba
Změnu v počtu osob stačí oznámit jednomu ze spoluvlastníků domu
Nájemní smlouva - co nelze vymáhat
Správce společné věci
Bydlení manželů po rozvodu
1 - 15 z 45