Poradny
Název
Celostátní informační centrum pro bydlení
stálá
CICB - Praha 1
Stálá
Praha 6 - Informační kancelář
občasná
Praha 8
občasná