Poradny
Název
Frýdek Místek
občasná
Krajské poradenské a informační centrum Ostrava
stálá
Bruntál
občasná
Havířov ‐ město
Stálá