Poradny
Celostátní informační centrum pro bydlení
Nám. W. Churchilla 1800/2, Praha 130 00

733604828
info@son.cz

Konzultace

dle telefonické dohody

Poznámka

Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě dohody o spolupráci mezi Sdružením nájemníků ČR (dále, jen SON ) a Sdružením bytových družstev a společenství vlatníků (dále jen SMBD).

Základním cílem je rozšířit poradenství v oblasti bydlení až na úroveň stálých poraden v jednotlivých krajích. Poradna na této adrese slouží bytovým družstvům a SVJ, informační centrum odkazuje na individuální poradenství, které zajišťuje SON ČR.

Toto středisko podává informace o poradnách ve Středočeském kraji.